NORMARC

Format for utveksling av bibliografiske data i maskinleselig form.

Elektronisk, ajourført versjon av:
NORMARC : format for utveksling av bibliografiske data i maskinleselig form. – 2. utg. / revidert av Den norske katalogkomité. – Oslo : Nasjonalbiblioteket, 1999. – 1 b.; 30 cm
ISBN 82-7965-011-3 (h.)

MARC 21 skal overta som standard utvekslingsformat for bibliografiske poster i Norge. 
Les mer her.

NORMARC-revisjoner

2015 – 1. desember

2015 – 8. mai

2014 – 7. mai

2012 – 19. januar

2003 – 30.september

2001 – 5.april

2000 – 31.juli

2000 – 11.april

Spesifikasjon av NORMARC

Gjeldende versjon er datert 01.12.2015

Feltoversikt: les NORMARC på nett (Versjon: 01.12.2015)

Utskriftsversjon: last ned NORMARC-spesifikasjonen (pdf) (NB! Vi anbefaler at det ikke tas ny utskrift av denne versjonen for evt. innbinding. Det er gjort forholdsvis små endringer og flere endringer vil trolig komme i løpet av året) (Versjon: 01.12.2015)

Relaterte ressurser

Språkkoder – søk i database

Landekoder –  søk i database

Utveksling av data

NORMARC-poster kan utveksles på ulike former:

  • Internasjonalt utvekslingsformat etter standarden ISO 2709: Tekstbasert format med mye administrativ informasjon (feltposisjoner, feltlengder, etc) Formatet tar høyde for utvekslingsmedium som må leses sekvensielt (magnetbånd), og er derfor lite lesbart for menneskelige brukere
  • NORMARC linjeformat: Menneskelesbart tekstformat som kan behandles av de fleste biblioteksystemer i Norge, men følger ingen internasjonal standard
  • Internasjonalt utvekslingsformat MarcXchange (ISO/DIS 25577), basert på XML og kompatibelt med ISO 2709.

Nasjonalbiblioteket anbefaler generelt marcXchange som det beste alternativet. Alle metadata tilgjengeliggjort av Nasjonalbiblioteket for andre bibliotek/interessenter vil foreligge i marcXchange.