Den norske katalogkomité skal fungere som rådgivende organ for Nasjonalbiblioteket og bibliotekmiljøet i saker innenfor det kunnskapsorganisatoriske området. Sammensetningen av komiteen skal bidra til kontakt og samarbeid mellom de relevante fagmiljøene på området i Norge. Komitéen ledes og drives av Nasjonalbiblioteket.

Medlemmene til komitéen oppnevnes for to år av gangen. Det oppnevnes én representant fra hver av følgende fire faste institusjoner:

 • Biblioteksentralen
 • Bokbasen AS
 • Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for arkiv, bibliotek- og informasjonsfag
 • BIBSYS

I tillegg kan det velges én representant fra folkebibliotek og én representant fra fagbibliotek. Komitéen kan knytte til seg spesialkompetanse når dette vurderes som nødvendig.

Mandat

Den norske katalogkomité skal rådgi Nasjonalbiblioteket innen områdene katalogisering (inklusive MARC-formater) og bruk av bibliografiske data på følgende områder:

 • Koordinering og effektivisering innen fagområdet
 • Utvikling og tilrettelegging av felles hjelpemidler, retningslinjer og standarder for katalogisering og bruken av bibliografiske data
 • Vurdering og oppfølging av internasjonale regelverk
 • Stimulering av forsknings- og utviklingsarbeidet innen katalogisering og bruken av bibliografiske data.

Komitéen skal dessuten:

 • Rådgi norske bibliotek, dokumentasjons- og informasjonstjenester og enkeltpersoner i katalogiseringsspørsmål.
 • Bidra til at informasjon om aktuelle temaer innen katalogisering gjøres kjent.
 • Bidra til kunnskap om bruk av bibliografiske data som hjelpemiddel ved informasjonsformidling i Norge
 • I samråd med Nasjonalbiblioteket samarbeide med relevante utenlandske organer

Medlemmer

Medlemmer oppnevnes for to år av gangen.

Frank Berg Haugen Nasjonalbiblioteket
8607 Mo i Rana
e-post: frank.haugen@nb.no
(Leder)
Trine Adolfsen Nasjonalbiblioteket
8607 Mo i Rana
e-post: trine.adolfsen@nb.no
(Sekretær)
Berit Reiersen Deichman
Postboks 8924, St. Olavs plass
0130 Oslo
e-post: berit.reiersen@deichman.no
Funksjonstid: 31. desember 2020
Anne Munkebyaune BIBSYS
7491 Trondheim
e-post: anne.munkebyaune@unit.no
Funksjonstid: 31. desember 2020
Unni Knutsen Universitetsbiblioteket i Oslo,
HumSam-biblioteket
Postboks 1085 Blindern
0317 Oslo
e-post: unni.knutsen@ub.uio.no
Funksjonstid: 31. desember 2020
Elin Broen Biblioteksentralen AL
Postboks 6142, Etterstad
0602 OSLO
e-post: elin.broen@bibsent.no
Funksjonstid: 31. desember 2020
Fride Fosseng Bokbasen AS
Grensen 12
0159 Oslo
e-post: fride@bokbasen.no
Funksjonstid: 31. desember 2020
Jørn Helge Dahl OsloMet
Pilestredet 52,
0167 Oslo
e-post: jornda@oslomet.no
Funksjonstid: 31. desember 2020