8
nov

Träff­punkt bibli­o­teks­pla­ner

Onsdag 8. november 2023, at 09:00 – 12:00
Du behöver inte anmäla dig till konferensen.

Arrangør: Kungliga bibliotek

Välkommen till konferensen Träffpunkt biblioteksplaner den 8 november! I år har vi fokus på hur de kommunala biblioteksplanerna används.

En biblioteksplan ska alla kommuner ha, men hur används den i praktiken? Den inte bara styr biblioteksverksamheten, utan den kan också kommunicera och legitimera bibliotekets uppdrag.

Kungliga biblioteket (KB) har under året undersökt hur man på kommunal nivå använder sin biblioteksplan. Hur fungerar biblioteksplanen för styrning, samverkan och uppföljning? Hur kan man tänka kring armlängds avstånd? Konferensen, som sänds digitalt, ger dig inblick i viktiga frågeställningar och exempel.

Vi tror att Träffpunkt biblioteksplaner är särskilt intressant för dig som arbetar i kommunal eller regional biblioteksverksamhet, eller är beslutsfattare. Alla intresserade är välkomna!

Arrangementets nettside: Treffpunkt biblioteksplaner