12
mar

SMH-konferansen 2024 – Digital utvikling i bibliotek

Heldags tirsdag 12. mars 2024 – onsdag 13. mars 2024

Arrangør: Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Kor står bibliotekaren i den digitale samfunnsutviklinga? Kan kunstig intelligens bli bibliotekarens forlenga arm, eller vil det bli bibliotekarens nemesis?

Tema for SMH-dagane 2024 er «Digital utvikling i bibliotek» i all sin bredde frå det menneskelege til automatisering. Medisinske bibliotek og biblioteker har ei nøkkelrolle i gjenfinning og framskaffing av tidlegare forsking, kanskje blir me ekstra utfordra av AI-genererte tekstar og algoritmestyrte trefflister. 

Her på HVL seier me at danning er kunnskap brukt med klokskap. Eit fagleg læringsfellesskap som SMH-dagane hjelper oss med å omdanna digitale utfordringar til klok bruk til beste for oss sjølve og brukarane våre. 

Arrangementets nettside: https://www.hvl.no/forsking/konferanse/smh-dagane/