13
okt

Presentasjon av ny Bokhylla-avtale

Fredag 13. oktober 2023, at 14:00 – 15:00
Nasjonalbiblioteket
Frist 11. oktober

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery, nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre og Kopinors administrerende direktør, Hege Munch Gundersen, legger fram en ny Bokhylla-avtale fredag 13. oktober kl. 14 på Nasjonalbiblioteket, Solli plass.

­Bokhylla-avtalen har i 11 år gitt befolkningen digital tilgang til norske bøker som er opphavsrettslig beskyttet. Avtalen, som omfatter bøker utgitt i Norge til og med år 2000, ble inngått mellom Nasjonalbiblioteket og rettighetshaverne ved Kopinor i 2012, og har ikke vært revidert siden.

De siste månedene har en mulig begrensning av avtalen skapt et stort engasjement, hvor mange har tatt til orde for at avtalen opprettholdes og understreket viktigheten av at befolkningen har digital tilgang til den litterære kulturarven.