27
sep

Nordisk litteraturpolitiskt toppmöte

Onsdag 27. september 2023, at 11:00 – 17:30
Samtal från scen direktsänds och är tillgängliga för den breda allmänheten via Bokmässan Play.

Arrangører: Huvudarrangörer för Nordiskt litteraturpolitiskt toppmöte är Bokmässan i Göteborg, Västra Götalandsregionen och Nordisk Kulturfond i samarbete med Litteraturstaden Göteborg.

Med avstamp i begreppet Litteraturpolitik vill Bokmässan i Göteborg, Västra Götalandsregionen och Nordisk Kulturfond stärka litteraturen och det litteraturpolitiska samtalet genom att initiera ett Nordiskt litteraturpolitiskt toppmöte i samband med Bokmässan.

Det litteraturpolitiska toppmötet kommer att vara öppet för inbjudna delegater från de nordiska länderna. Samtal från scen direktsänds och är tillgängliga för den breda allmänheten via Bokmässan Play.

Nordiskt litteraturpolitiskt toppmöte tar plats 27 september 2023 på Svenska Mässan i Göteborg. Till mötet bjuds politiker, bransch, forskning, tjänstepersoner och författare in i syfte att stärka det litteraturpolitiska samtalet, utbyta erfarenheter och lära mellan de nordiska länderna.

Programmet återspeglar några av litteraturens mest aktuella frågor.

Arrangementets nettside og program