8
des

Når maskinene skal snakke norsk

Fredag 8. desember 2023, at 09:00 – 12:00
Nasjonalbiblioteket

Har du lyst til å finne ut hva Nasjonalbiblioteket gjør på KI-området?

Fagdag om kunstig intelligens og språkteknologi på Nasjonalbiblioteket. Livesending 8. desember kl. 9–12.

Program

09.00: Maskinene må snakke norsk
Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre innleder om hvorfor Nasjonalbiblioteket arbeider med kunstig intelligens på ulike måter. Hvilke mandat institusjonen har, hvordan Nettbiblioteket med innhold fra forlag og forfattere forvaltes og hvordan kunstig intelligens og språkteknologi blir viktigere, men også mer omstridt.

09.40: Hva er Språkbanken, og hva finnes der?
Per Erik Solberg presenterer Nasjonalbibliotekets språkbank, hvilke korpus som finnes der, hvordan de er bygd og hvem som bruker dem.

09.55: Hva kan maskinene gjøre for norsk forskning?
Magnus Breder Birkenes presenterer Nasjonalbibliotekets arbeid med digital forskningsmetodikk

10.15: Pause

10.30: Kan Nasjonalbiblioteket lage en Jo Nesbø-maskin?
Leder for Nasjonalbibliotekets AI-lab, Svein Arne Brygfjeld, innleder om NBs arbeid med kunstig intelligens og språkmodeller og hvordan det pliktavlevert materialet forvaltes.

11.30: Blir rettighetshavernes innhold stjålet av staten?
Innledning ved Nasjonalbibliotekets jurist Olaus Bergstrøm om de ulike hjemlene for forskning, dokumentasjon og utvikling samt utviklingen av EU-rett.