29
mai

Kuratornettverket og Støttepakke for datahåndteringsplaner

Onsdag 29. mai 2024, at 09:30 – 16:00
Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo
Frist for påmelding: 20. mai.
Arrangementet er gratis (unntatt middagen på kvelden), men vi ber om påmelding

Arrangør: RDA Norway

Onsdag 29. mai 2024 lanseres «Kuratornettverk for FAIR forskingsdata». Dette skjer i form av et halvdags lanseringsseminar som finner sted i Georg Sverdrups hus, Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo.

Samme dag og samme sted arrangeres et verksted i regi av prosjektet «Datahåndteringsplaner: støttepakke for norske UH-bibliotek». Status for prosjektets leveranser vil bli presentert, og det vil bli mulig å gi innspill på det som er gjort og veien videre.

Program

09:30 – 10:00: Registrering, kaffe og frukt

10:00 – 12:15: Lansering av Kuratornettverket

12:15 – 13:15: Lunsj m/lanseringskake

13:15 – 16:00:  Verksted: Støttepakke for datahåndteringsplaner

18:00: Middag og sosial sammenkomst. NB: Dette gjør vi til en RDA Norge-sammenkomst! Har du ikke anledning til å delta på lanseringsseminaret eller verkstedet, så er du likevel velkommen til å være med på middagen.

Begge arrangementene er gratis å delta på, inkludert kaffe og lunsj. Middag og sosial sammenkomst om kvelden skjer på deltakernes egen regning.

Vi trenger en indikasjon på hvor mange som vil delta på middagen. Derfor ber vi om en ikke-bindende påmelding via påmeldingsskjemaet! Sted kunngjøres senere.
 

Arrangementet er lagt til dagen før konferansen «Kunnskapsorganisasjonsdagene» (KORG-dagene som finner sted ved OsloMet 30.-31. mai.

Kuratornettverket

«Kuratornettverk for FAIR forskingsdata» er et nettverk for alle som jobber med kuratering av forskingsdata i Norge. Det skal sørge for god kommunikasjon og informasjonsflyt mellom de som jobber med forskningsdatastøtte i Norge, på tvers av fagbibliotek og andre enheter. Kompetansehevende tiltak vil stå sentralt. Dette vil skje både i form av egne arrangement, og oversikter over andre nyttige ressurser og arrangement.

På lanseringsseminaret vil prosjektets leveranser bli presentert. Det blir anledning til å stille spørsmål, og komme med synspunkter og forslag.

Les mer om prosjektet «Kuratornettverk for FAIR forskingsdata».

Støttepakke for datahåndteringsplaner

En datahåndteringsplan (DHP) er et viktig dokument for ethvert forskningsprosjekt som håndterer en eller annen form for data, og forskere møter stadig krav fra flere hold om å utarbeide og presentere en DHP for sitt prosjekt. Prosjektet vil utarbeide en helhetlig støttepakke under åpen lisens for både forskere og de som veileder om datahåndtering. I tillegg til veiledningsressurser skal det bl.a. utarbeides en DHP-mal som skal fungere for de fleste forskere, fagområder og type forskningsprosjekt.

I verkstedet vil en pilotversjon av støttepakken og DHP-malen bli presentert.

Les mer om prosjektet «Datahåndteringsplaner: støttepakke for norske UH-bibliotek».
 

Det tas sikte på å strømme alt som skjer i møterommet Linken. Gruppearbeid vil ikke bli strømmet.
 

Kuratornettverket og Datahåndteringsplan-støttepakken er begge resultater av prosjekt som er delfinansiert av Nasjonalbiblioteket. 

Arrangementets nettside