30
mai

Kunnskapsorganisasjonsdagene 2024

Heldags torsdag 30. mai 2024 – fredag 31. mai 2024
OsloMet, Oslo Metropolitan University

Arrangør: Institutt for Arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet – Storbyuniveristetet.

Kunnskapsorganisasjonsdagene er en konferanse for bibliotekarer, arkivarer og andre som jobber med eller bare synes det er gøy å drive med kunnskapsorganisasjon. Konferansen har aktuelle bidrag fra inn- og utland.

Kunnskapsorganisajsonsdagene holdes i Oslo.