16
okt

Kulturarven som mål, middel og motstandskraft

Heldags onsdag 16. oktober 2024 – torsdag 17. oktober 2024
Nasjonalbiblioteket

Arrangør: Riksantikvaren og Kulturdirektoratet

Riksantikvaren og Kulturdirektoratet inviterer til nasjonalt seminar om beredskap i museer, bibliotek og arkiv

Seminaret Kulturarven som mål, middel og motstandskraft skal belyse norske kulturinstitusjoners rolle i sammenheng med dette temaet.

  • For hvilken funksjon og ansvar har museer, arkiv, bibliotek og andre i dette store bildet?
  • Hvilke oppgaver utfører de som kan sees i sammenheng med beredskap?
  • Og er de godt nok rustet mot mulige trusler og angrep?
  • Hva kan kulturinstitusjonene gjøre for å være forberedt?
  • Hva forplikter de seg til å gjøre?

På seminaret skal spørsmålene ovenfor sees spesielt i sammenheng med Unescos konvensjon om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt (1954) og annen konvensjon (1999) og Unescos konvensjon av 1970 om tiltak for å forhindre ulovlig handel med kulturgjenstander.

Seminarets arrangører, Riksantikvaren og Kulturdirektoratet, spiller en sentral rolle i oppfølgingen av disse konvensjonene, som handler om å beskytte kulturarv mot angrep, ødeleggelse, tyveri og ulovlig omsetning så vel i freds- som i krigstid.

Direktoratene er likevel ikke alene om dette ansvaret, da konvensjonene er internasjonale forpliktelser som forplanter seg til både regionalt og lokalt nivå, slik den nasjonale totalberedskapens ansvarsprinsipper for beredskap også gjør.

Ved å belyse og diskutere kulturarv både som mål, middel og motstandskraft, håper vi også å kunne belyse og diskutere beredskap fra ulike vinklinger, og med det oppnå seminarets følgende mål:

  • Styrke kulturinstitusjonenes forståelse av trusselbilder og erkjennelse av mulige trusler.
  • Styrke kulturinstitusjonenes bevissthet om at de har en plass, rolle og ansvar i det totale beredskapsarbeidet.
  • Utveksle informasjon og kunnskap om beredskapsløsninger og -behov i kulturinstitusjonene, for med det å få indikasjoner på hvordan vi alle best kan jobbe videre.

Mågruppe

Seminaret er rettet mot institusjoner og foreninger som jobber med kultur og kulturarv generelt, og mot arkiv, bibliotek og museer spesielt.

Program og påmeldingsinformasjon kommer senere.

Spørsmål?
Ta kontakt med Beate Strøm i programkomitéen.