18
sep

Kapittel 24

Heldags onsdag 18. september 2024 – søndag 22. september 2024
Sølvberget bibliotek og kulturhus

Arrangør: Kapittel, Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet

Fullstendig program lanseres over sommeren, men allerede nå kan du sikre deg festivalpass og gavekort til Kapittel 24. Kapittel har et begrenset antall festivalpass tilgjengelig, og ble utsolgt for festivalpass i 2023.

Tema

Neste Kapittel arrangeres fra 18. – 22. september 2024, og nå er temaet klart. Over fem dager med litteratur, debatt, film og fest skal vi utforske begrepet FAMILIE.

Familie er et nært, og for mange kjært begrep, som samtidig kan bære i seg mye svik og smerte, savn og sorg. Og familien kan både være et vern mot, men også en årsak til, ulike former for utenforskap. Denne dobbeltheten rommer en sprengkraft som har gjort familie til et gjennomgangstema i litteraturhistorien. Helt siden Ødipus drepte sin far og giftet seg med sin egen mor, har forfattere skrevet om hat og kjærlighet i familien.

Samtidig er familie også et politisk begrep, som virker inn på fordelingen av makt, frihet, privilegier, plikt og ansvar. For familiens utvikling og samfunnsutviklingen henger tett sammen. Industrialisering og modernisering av samfunnet har endret familiens oppgaver, og utfordret og utvidet det tradisjonelle familiebegrepet.

Hvor mye har familie å si for hvem vi blir, hvilke muligheter vi får og hvilke valg vi tar? Hva er egentlig en familie i dag, og hvordan har vårt syn på familie påvirket litteraturen og ytringsfriheten før og nå? Kan en fornyet forståelse av familien bidra til et mer inkluderende samfunn? Det er spørsmål som vi ønsker å utforske på Kapittel 24.

Arrangementets nettside: https://www.solvberget.no/Kapittel