30
nov

Informasjonsmøte om nordiske tilskuddsordninger

Onsdag 30. november 2022, at 10:00 – 12:00

Informasjonsmøte om nordiske tilskuddsordninger

Onsdag 30. november 2022, at 10:00 – 12:00

Har du en prosjektidé og tenker det kan bli til et samarbeid med nordiske partnere?

Kulturrådet ønsker velkommen til et informasjonsmøte om de nordiske søkbare tilskuddsordningene.

Representanter fra Nordisk Kulturfond, Nordisk kulturkontakt og Foreningen Norden vil være til stede og fortelle deg om mulighetene.