20
okt

Gratis konferanse om Bokstart

Fredag 20. oktober 2023, at 09:30 – 15:00
Konferansen vil også bli strømmet
Gratis

Arrangør: Foreningen !les

Foreningen !les inviterer til gratis konferanse om Bokstart – språk og lesing fra første stund, 20. oktober 2023 på Sentralen i Oslo. Konferansen skal fremheve verdien av høytlesing og de gode bildebøkene for de minste barna (0-3 år)

Heldagskonferanse

Heldagskonferansen om Bokstart skal løfte frem kunnskap om lesing og språkutvikling, utveksle internasjonale og nordiske erfaringer fra lesefremmende tiltak rettet mot små barn, og fremheve verdien av høytlesing og gode bildebøker for de minste barna (0–3 år).

Konferansen er for bibliotekarer, helsearbeidere, barnehageansatte og andre som jobber med barns språkutvikling, og alle som er opptatt av litteraturformidling rettet mot små barn og familier. Konferansen blir også strømmet.

På programmet er også foredrag om forskning på lesing og lesefremmende tiltak i en digital tid.

Læringsressursen «Leselyst med dei minste», som er utarbeidet gjennom det nasjonale prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF) vil også bli presentert denne dagen.

Hva er Bokstart?

Bokstart er et internasjonalt tiltak som går ut på å dele ut gratis bøker og informasjonsmateriell om språkutvikling til små barn (0-3 år) og deres foreldre i samarbeid med helsestasjon og bibliotek. Målet er å fremme leselyst ved å gjøre litteratur tilgjengelig, introdusere familiene til biblioteket og oppfordre foreldre til å lese høyt for barnet sitt.

At det å lese sammen med små barn er viktig og har en positiv effekt, både for relasjonen mellom barn og voksne og for barns språkutvikling, underbygges av forskning (se Kucirkova & Grøver, 2022). Høytlesing gir barnet forståelse av hendelsesforløp, innsikt i omverden, og ord for egne opplevelser og følelser sammen med en nærværende voksen. Positive erfaringer med bøker og lesing ruster barnet for den senere lese- og skriveopplæringen.

Det unike ved Bokstart er at tiltaket henvender seg direkte til familiene via helsestasjonene. Slik er det mulig å nå alle småbarnsforeldre, også de med barn som ikke går i barnehage.

Arrangementets nettside: Gratis konferanse om bokstart