23
nov

Fortbildningsdag för dig som arbetar på folkbibliotek

Torsdag 23. november 2023, at 09:00 – 12:00
Digitalt
Halvdagen är gratis och du kan delta antingen på plats i Studiohuset på Nordenskiöldsgatan 24 i Malmö eller digitalt.

Arrangør: Myndigheten för tillgängliga medier, MTM

Välkommen till en förmiddag där vi djupdyker i frågor om tillgänglig läsning!

Hur kan folkbibliotek nå fler vuxna läsare och göra det lätt att använda tillgängliga medier? Den frågan står i fokus för en studiedag torsdag 23 november, som riktar sig särskilt till dig som arbetar på folkbibliotek.

Program:

9.00-9.45 Angelägen forskning – Att läsfrämja för öronen

Julia Pennlert, fil dr i litteraturvetenskap och lektor vid Högskolan i Borås samtalar med Sirpa Bark, universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås presenterar rapporten Att läsfrämja för öronen. Samtalsledare: Linda Willander, bibliotekschef Ystad stadsbibliotek.

9.45 Fika

10.00 Vad är tillgänglig läsning?

Lisa Olsson Dahlquist, fil.dr. och verksamhetsutvecklare för forskningsfrämjande MTM, beskriver möjligheterna med tillgänglig läsning och läsfrämjande.

10.15 – 10.45 Att läsa tillsammans

Samtal om hur det går att hitta till läsning och uppleva läsglädje genom att läsa tillsammans.

Maria Lorentzon är redaktör på Digiteket och har tidigare arbetat som bibliotekarie i Stockholms stad. Här delar hon med sig av sina erfarenheter av att hålla digitala högläsningscirklar för personer inom daglig verksamhet och LSS-boende.

Kerstin Edvardsson är logoped som har arbetat länge inom rehabilitering av vuxna med kommunikationssvårigheter där de språkliga problemen har varit en stor del av funktionsnedsättningen. Här delar hon med sig av sina erfarenheter av att leda läsecirklarna Shared reading för hjärntrötta och cirklar inom patientgrupper där läsförmåga och högläsning ingår.

10.45 – 10.55 Paus

10.55 – 11.00 Att förmedla tillgänglig läsning, introduktion

11.00 – 11.20 Hur kan tekniken möjliggöra läsning för digitalt ovana?

Peder Wollinger, produktägare för Legimus, berättar om hur Legimus och Talboken kommer kan bli en kanal för biblioteken att förmedla talböcker till läsare som har svårt att hantera tekniken och behöver stöd för att hitta till läsningen.

11.20 – 11.50 Att möta läsare på deras villkor

Modererat samtal där vi utifrån exempel från biblioteken tar del av erfarenheter och samtalar kring utmaningar och lärdomar av att förmedla tillgänglig läsning.

Ingrid Sundelin, bibliotekarie som arbetar med digitala verktyg och logistik på Stadsbiblioteket i Göteborg och Mattias Reuterberg, bibliotekarie som arbetar på Biskopsgårdens bibliotek med bland annat vuxna i lärande, har utvecklat Boken kommer tjänsten för att kunna nå fler invånare och även personer med andra språk än svenska.

Maria Sjöholm, bibliotekarie med ansvar för social verksamhet och Cina Ljunggren, läs- och skrivtekniker, på biblioteket i Falköping delar med sig om hur de på olika sätt arbetar med att förmedla tillgänglig läsning.

11.50 – 12.00 Avslutning

Halvdagen är gratis och du kan delta antingen på plats i Studiohuset på Nordenskiöldsgatan 24 i Malmö eller digitalt.