Figur med element som skal illustrere kunnskap
12
sep

Folkebiblioteket – en viktig arena for kunnskapsformidling

Tirsdag 12. september 2023, at 09:00 – 12:00
Teams

Arrangør: Viken fylkesbibliotek

Viken inviterer til digitalt seminar om folkebibliotekenes rolle som kunnskapsaktør. Seminaret tar utgangspunkt i Folkebiblioteket som kunnskapsaktør, som er et av satsingsområdene i prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek. Dette seminaret har fokus på studenter som brukergruppe.

Program

09.00-09.10 Velkommen og introduksjon til dagen ved Anette Danielsen, Viken fylkesbibliotek

09.10-10.00  Hva kjennetegner studenter i dag? ved Lars Figenschou, UiT Norges arktiske universitet

10.00-10.05 Pause  

10.05-10.55  Studentenes møte med bibliotek i høyere utdanning ved Anne Lise Eng, Høgskolen i Østfold og ?

10.55-11.05 Introduksjon til arbeid i grupper ved Anette Danielsen, Viken fylkesbibliotek

11.05-11.40 Arbeid og samtale i grupper

11.40-12.00 Oppsummering og takk for i dag ved gruppeverter

Mer informasjon, påmelding og oppdatert program kommer.

Målgruppa for seminaret er ansatte i folkebibliotek, men vi ønsker bibliotekansatte i videregående skole og høyere utdanning velkommen til å delta. Seminaret er støttet av Formidlingskompetanse i folkebibliotek og deltakelse er gratis.

Bli med på en lærerik dag!