3
jun

Folkbibliotekarien – en av läsfrämjandelyftets väsentliga kraftkällor

Mandag 3. juni 2024, at 08:30 – 09:30
Teams

Arrangør: Digiteket

Citatet i rubriken är hämtat ur Jenny Lindbergs vetenskapliga artikel Folkbibliotekariers kompetenser för läsfrämjande.

Välkomna till ett webbinarium, där vi med avstamp i denna artikel, för ett samtal om hur olika kompetenser kan tas till vara, fördjupas och utvecklas genom teoretiska kunskaper och praktiskt utövande. Det kommer att bli flera exempel från bibliotekens arbete med läsfrämjande för och med barn och unga.

Det här webbinariet arrangeras av Digiteket i samarbete med Biblioteksutveckling Region Östergötland.

Mer information om medverkande tillkommer.

Arrangementets nettside

Under 2024 kommer Digiteket i samarbete med några regionbibliotek att bjuda in till ett antal webbinarier på olika teman. Tillfällena lyfter de vetenskapliga artiklar som Digiteket har publicerat inom Kulturrådets satsning Läsfrämjandelyft för folkbibliotek. Artiklarna kopplas till konkreta verksamhetsexempel, med inbjudna bibliotekarier från bibliotek runt om i landet. Webbinarierna genomförs i form av ett samtal mellan moderator och inbjudna gäster. 

I slutet av varje webbinarium får ni tips om fler läsvärda artiklar på temat som finns på Digiteket.

Med denna satsning vill Digiteket ge en lättsam introduktion till innehållet i de vetenskapliga lärresurserna, belysa dem i en praktisk kontext och uppmuntra till tankearbete om hur resurserna kan användas som utgångspunkt för reflektion och praktik i den egna verksamheten.