24
jan

Fagseminar: Digitalisering av nasjonens hukommelse

Onsdag 24. januar 2024, at 12:00 – 15:00
Nasjonalbiblioteket

Arrangør: Nasjonalbiblioteket

Seminaret vil bli strømmet på denne siden

Hvilke nye vilkår, utfordringer og muligheter representerer den digitale vending for dagens og morgendagens mediepraksiser og forskning?

Nasjonalbibliotekets nye seminarserie Mediehistorisk verksted ser på den historiske utviklingen av medieteknologier, begreper og metoder frem til og med digitaliseringen.

På det første Mediehistorisk verksted setter vi søkelys på Nasjonalbibliotekets massedigitalisering og hvilke konsekvenser dette har for vår forståelse av historiske kilder, med utgangspunkt i Henrik G. Bastiansens bok Når fortiden blir digital: Medier, kilder og historie i digitaliseringens tid (Universitetsforlaget 2023).

Program 

12:00:   Mediehistorisk verksted i Nasjonalbiblioteket: Arthur Tennøe, Nasjonalbiblioteket 

Når fortiden blir digital

12:15:   Når fortiden blir digital − Medier, kilder og historie i digitaliseringens tid: Henrik G. Bastiansen, professor i medievitenskap, Høgskulen i Volda 

12:45   Kommentarer ved Eirinn Larsen, professor i historie, IAKH, Universitetet i Oslo

13:00   Kommentarer ved Eivind Røssaak, Nasjonalbiblioteket

13:15   Spørsmål og kommentarer

13:40   Pause

Digitale tilnærminger og metoder

14:00   Grunntonen i diskursen – Fra Nansen til Ingstad: Lars G. Bagøien Johnsen, Nasjonalbiblioteket

14:20   Bruk av NBs Digital humaniora-apper på norsk-amerikansk materiale: Jana Sverdljuk, Nasjonalbiblioteket

14:40   Spørsmål og kommentarer

Ordstyrer: Ruth Hemstad, Nasjonalbiblioteket

Velkommen!

Nasjonalbiblioteket samling inneholder en rekke historiske massemedier i form av blant annet bøker, aviser, tidsskrifter, foto, film, kringkasting og nettmedier.

Dette innholdet, digitalisert og tilgjengelig i form av digitale data, metadata og digitale verktøy utviklet for vitenskapelige formål, utgjør nå en ny digital forskningsinfrastruktur. Det utgjør også datagrunnlaget for utvikling av KI-modeller, både generative og analytiske, samt anvendelse av slike modeller på materialet. 

Hva betyr denne omfattende endringen i tilfanget på digitale kilder og metoder for hvordan vi oppfatter innholdet i de mangfoldige mediedokumentene?