26
sep

Erfaringskonferanse om bibliotek og innbyggertorg

Tirsdag 26. september 2023, at 09:00 – 15:30
Drammen
Det er en egenavgift på 250 kr for deltakere som dekker servering.

Arrangør: Drammensbiblioteket

Velkommen til erfaringskonferanse om bibliotek og innbyggertorg tirsdag 26. september 2023. Vi ønsker alle leder og ansatte, uansett om du jobber i bibliotek og innbyggertorg, er samlokalisert eller ikke velkommen til å snakke om problemstillinger knyttet til ny organisering av våre tjenester.

Samlingen avslutter prosjektet «Beste praksis for bibliotek og innbyggertorg» som Drammen kommune og Indre Østfold kommune har jobbet med i to år. Prosjektet er støttet av Nasjonalbibliotekets utviklingsmidler. 

Program:

09.00 Kaffe og frukt

09.30 Gro Dahle “Elskede grøftekant”

09.45 Presentasjon av sluttrapport “Beste praksis for bibliotek og innbyggertorg”

10.45 Pause

11.00 Hva mener innbyggerne? Presentasjon av Martin Stubban fra Opinion

12.00 Lunsj og mingling i Hollenderiet

13.00 Foredrag (mer info kommer)

14.00 – 15.30 Dialogverksted – aktuelle problemstillinger diskuteres i gruppe