19
apr

eKommune 2023: Digitalisering, tillit og demokrati

Heldags onsdag 19. april 2023 – fredag 21. april 2023
Clarion Hotel the Hub i Oslo sentrum
Gå til påmelding

Arrangør: Kommunesektorens organisasjon – KS

Konferansens tema er “Digitalisering, tillit og demokrati. Hvordan påvirker økt digitalisering tilliten til vårt demokratiske samfunn?”.  

Tillit til det demokratiske samfunnet er en forutsetning for å lykkes med digitalisering, og for at innbyggerne skal kunne nyttiggjøre seg tjenester og være aktive deltakere i lokalsamfunnet. Både nasjonalt og internasjonalt opplever vi at data kommer på avveie, og at sikkerheten og personvernet er utsatt. Teknologien gir samtidig mulighet for raskere, mer effektive tjenester og for demokratisk deltakelse for innbyggerne.
På konferansen får vi se eksempler fra kommunal hverdag og høre aktuelle innledere belyse temaet fra ulike synsvinkler.  

eKommune er den viktigste møteplassen for alle som er opptatte av digitalisering, omstilling og innovasjon i kommunesektoren. I fjor var det 500 deltakere fysisk til stede på konferansen, og rundt 200 fulgte konferansen digitalt. 

Med denne konferansen ønsker vi å nå ut til både fag- og digitaliseringsansvarlige på alle nivå, men spesielt viktig er representanter fra kommuneledelsen. Dette er kanskje viktigere enn noen gang før, fordi utfordringene sektoren står overfor og vår evne til å ta i bruk digitalisering er helt nødvendig for å lykkes.