18
jan

Digitalt påfyll – Tid for spill – Regjeringens dataspillstrategi 2024-2026

Torsdag 18. januar 2024, at 09:00 – 09:45
Gratis, men krever påmelding slik at du får tilsendt en lenke

Arrangør: Agder fylkeskommune

Frank Haugseth, spesialkonsulent i Kåfjord kommune og leder Kompetanse- og ressurssenter for datakultur, avdeling nord, presenterer dataspillstrategien i et bibliotekperspektiv.

I desember 2023 lanserte regjeringen dataspillstrategien Tid for spill. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery understreker regjeringens engasjement i å fremme dataspill som en viktig kunstform og kulturuttrykk, samtidig som det skapes trygge og inkluderende rammer for spillentusiaster.

Bibliotek nevnes mange ganger i strategien, men hva kan bibliotekarer gjøre konkret?

I Kåfjord kommune har Haugseth bygd opp et robust miljø for digital ungdomskultur og prosjektledet overtakelsen og ombyggingen av et kulturhus hvor bibliotek, kulturskole og en møteplass for dataspillkultur er samlokalisert.

Han har bred kunnskap datakulturfeltet og bidrar med veiledning og nettverksbygging. En stor andel av hans arbeid er samtidig å spre forståelse og anerkjennelse for at datakultur er et egenartet men likeverdig kulturuttrykk, og at barn og unge som har disse interessene fortjener å bli tatt på alvor.

Alle som er påmeldt vil få tilsendt opptaket av presentasjonen i etterkant.

Digitalt påfyll er en del av det nasjonale samarbeidsprosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF).  Annenhver uke kan du få et digitalt foredrag om aktuelle bibliotekspørsmål. Agder fylkesbiblioteket har utviklet konseptet, og står fortsatt som redaktør for tilbudet, og tar imot ønsker og innspill om innhold.