2
sep

Dialogmøte om kultursektorens arbeid med klima og miljømessig bærekraft

Mandag 2. september 2024, at 14:00 – 15:00
Invitasjon

Arrangør: Kultur- og likestillingsdepartementet

Arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål står sentralt for regjeringen og må foregå på alle samfunnsområder. Særlig er klima- og miljømessig bærekraft et prioritert område. Kultursektoren bidrar i høy grad til både sosial og økonomisk bærekraft, og har de seneste årene tatt et særlig initiativ for å få til grønn omstilling av sektoren.

Nå ønsker Kultur- og likestillingsdepartementet innspill til hvilke nasjonale mål kulturpolitikken kan ha for sitt bidrag til klima og miljømessig bærekraft.

KUD skal følge opp Klimautvalgets anbefaling om å sikre at omstilling til lavutslippssamfunnet prioriteres i departementene og at sektorpolitikken utvikler egne mål på klima og miljø.

Statssekretær Even Aleksander Hagen inviterer derfor sektoraktører med kunnskap og engasjement for klima og miljø til et dialogmøte 2. september kl. 14-15 i Riksteaterets lokaler.

Departementet ønsker dialog om:

Hvilke politiske mål for kulturpolitikken kan etableres på vegne av sektoren?
Hva er det nasjonale ansvaret og hva må sektoren selv bidra med?

Program (med forbehold om justeringer):

Velkommen v/ statssekretær Even Aleksander Hagen
Oppspill fra sektoren
Dialog/korte innspill fra påmeldte aktører
Oppsummering og veien videre v/statssekretæren

Arrangementet vil strømmes.

Påmelding til møtet vil åpne 6. august. Påmeldingsfristen er 29. august kl. 12.00.

Arrangementets nettside: