17
feb

DHLAB-hackathon – Apputvikling i Python og R

Fredag 17. februar 2023, at 10:00 – 15:00
Nasjonalbiblioteket
Gratis men trenger påmelding:

Informasjon

I hackathonet ser vi på hvordan utviklere, bibliotekarer og forskere kan benytte Python eller R for å hente ut data fra tekster i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek til bruk i kvantitativ og kvalitativ analyse. Hackathonet vil også være relevant for utviklere som jobber med web-utvikling og Javascript.

Vi tar spesielt for oss analyser med Pythons Streamlit og Rs Shiny – i tillegg til Jupyter notebook.

I hackathonet gir vi grunnleggende innføring i DHLABs REST-API, og hvordan det kan brukes i forskjellige programmeringsspråk. Over APIet er det bygget mye funksjonalitet som er tilgjengelig fra R og Python.

Oppdatert informasjon med kodeksempler ligger på:

https://nationallibraryofnorway.github.io/Hackathon-spring-2023/

Spørsmål kan rettes til dhlab@nb.no