20
nov

Delingsarena om barne- og ungdomsmedvirkning i kommunen

Mandag 20. november 2023, at 10:00 – 15:00
Nationaltheatret konferansesenter  
Påmeldingsfrist 1. november

Arrangør: Kulturtanken. Den kulturelle skolesekken Norge

Hvordan styrke barn og unges medvirkning i kommunen? Hvordan skape gode samarbeid på tvers av fagfelt og tjenester? Hva fungerer, hva fungerer ikke? 

Velkommen til en dag om barne- og ungdomskultur, medvirkning og samarbeid i kommunen! 

Sammen med Norsk kulturskoleråd, UKM, Ungdom og Fritid, NOKU og KS, inviterer Kulturtanken til en samtale om hvordan kommuner kan styrke lokal medvirkning og barne- og ungdomskultur.

En rekke ulike aktører ute i kommunene jobber med å styrke barn og unges deltagelse i det lokale kunst- og kulturlivet, fra fritidsklubben og UKM, til DKS, biblioteket og Kulturskolen. For å kunne skape et helhetlig og inkluderende kulturtilbud er det viktig at de ulike aktørene ses i sammenheng og inkluderes i kommunens planer.

I 2021 og 2022 fikk 28 kommuner midler for å undersøke hvordan de kunne integrere barne- og ungdomskultur bedre i sine planprosesser. Siden har de jobbet med ulike prosjekter for å styrke og forankre medvirkning og barn og unges innflytelse i kommunale planprosesser.

Det overordnede målet har vært å sikre klare rammebetingelser for den lokale barne- og ungdomskulturen gjennom bedre samordning av kultursektoren, samarbeid mellom ulike aktører og flere gode møteplasser for deltakelse og medvirkning. 

20. november kommer flere av kommunene som mottok tilskudd og en rekke andre kulturaktører som jobber med å styrke den lokale barne- og ungdomskulturen for å dele sine erfaringer:

Hvem bør man samarbeide med?

Hva har fungert bra, og hva har vært utfordrende?

Hvilke resultater har de oppnådd og hva blir det viktig å fokusere på i tiden fremover?

Disse læringspunktene vil også være nyttige for kommuner som ikke har fått tilskudd, men som ønsker å styrke medvirkningen til barn og unge i sin kommune. 

På delingsarenaen får du blant annet høre fra årets kulturkommune Lillestrøm, Kulturskolen kommer for å fortelle om Fremtidens kulturskole, Institutt for samfunnsforskning deler egne forskningsfunn om utfordringer knyttet til kommunalt medvirkningsarbeid, og Ungdom og Fritid presenterer arbeidet med Fritidsklubbløftet.

Et mer detaljert program vil bli publisert snart. 

Arrangementets nettside: delingsarena-om-barne-og-ungdomsmedvirkning-i-kommunen