20
sep

Bibliotekseminaret i Stavanger 2023

Onsdag 20. september 2023, at 09:30 – 15:00
Strømmelenke

Arrangør: NBF Rogaland, i samarbeid med Sølvberget, Kapittel og Rogaland fylkesbibliotek

Det digitale skiftet er nå. Hva slags endringer kan vi forvente oss etter hvert som kunstig intelligens utvikles og tas i bruk? Hvordan vil disse endringene påvirke våre liv, vår arbeidshverdag og vårt behov for bibliotektjenester?

PROGRAM

09:30 – 10:15 Transformative bibliotek – at vara relevant i tider av disruption ved Daniel Forsman, Stockholm Stadsbibliotek 

Pause (15 minutter)

10:30 – 11:15 Hvordan KI påvirker livene våre ved Tom Ryen, UiS 

11.15 – 12:00 Teknologi, endring og bibliotek, en samtale med Daniel Forsman og Tom Ryen, ledet av Bjørn Kjetil Fredriksen fra Rogaland fylkesbibliotek  

LUNSJ (60 min)

13:00 – 13:45 Rundebordssamtaler om teknologi, endring og bibliotek 

Pause (15 minutter)

14:00 – 15:00 Bibliotek og informasjonsberedskap ved Sølve Kuraas Karlsen, Leder Tenk

FOREDRAGSHOLDERNE

Daniel Forsman er stadsbibliotekarie (biblioteksjef) i Stockholm. Før Stockholm var han biblioteksjef ved Chalmers tekniska högskola og prefekt for institusjonen Vetenskapens kommunikation och lärande. Daniel Forsman har gjennom hele sin karriere jobbet med å introdusere nye arbeidsmetoder og tjenester basert på endrede kommunikasjonsvaner og brukernes motivasjoner og behov.

Tom Ryen er leder ved Institutt for data- og elektroteknologi ved Universitetet i Stavanger. Han har doktorgrad i digital signalbehandling og har jobbet som førsteamanuensis ved UiS inntil han overtok som instituttleder for 7 år siden. Ryen var initiativtaker til Stavanger AI Lab, som ble etablert i 2021. Dette er en virtuell lab ved UiS som ønsker å knytte forskere og studenter ved universitetet sammen med partnere fra industri, næringsliv og offentlig sektor, der målet er å drive forskning og utvikling innen fagfeltet kunstig intelligens. Tom Ryen har også vært styremedlem og styreleder i NORA – Norsk konsortium for forskning i kunstig intelligens.

Bjørn Kjetil Fredriksen er spesialrådgiver ved Rogaland fylkesbibliotek der han jobber med digital infrastruktur for bibliotek. Han har ledet flere anskaffelsesprosesser for felles biblioteksystemer i Rogaland, sitter i prosjektgruppa for Bibliotek24 (nasjonalt konsortium for digitale innholdstjenester i bibliotek) og er en pådriver for bedre og mer effektiv bruk av ny teknologi og digitale løsninger i bibliotekene.

Sølve Kuraas Karlsen er leder for Tenk, skoleavdelingen til Faktisk.no, en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet. Faktisk.no skal bidra til en åpen, inkluderende og faktabasert offentlig samtale, avdekke og forhindre spredning av oppdikteted meldinger som utgir seg for å være ekte nyheter og være et åpent laboratorium for kildebevissthet og kritisk mediebruk i Norge.

Kapittel 23