16
okt

Biblioteklederkonferansen 2024

Heldags onsdag 16. oktober 2024 – torsdag 17. oktober 2024
Quality Airport Hotel Gardermoen

Demokratiet – en tapt sak?  

Vi står overfor en tid med økende polarisering og et hardere politisk klima, med informasjonskrig og falske nyheter. Hvordan skal en fremme et aktivt medborgerskap og skape demokratiske møteplasser? Hvilken rolle skal bibliotekene spille?  

Konferansen finner sted på Gardermoen.

Onsdag 16.oktober 

Konferansier: Aslak Sira Myhre
10:00 Registrering 
11:30-12:30 Lunsj
12:30-13:00 Åpning og velkommen ved Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre. 
13:00-13:30 Aktuell kultur- og bibliotekspolitikk ved Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery .
13:30-14:15Biblioteket og demokratiets mange ansigter: det europæiske perspektiv ved Mikkel Christoffersen
Når man undersøger det store, flotte princip «demokrati» lidt nærmere, har det mange ansigter. Nogle viser sig i store begivenheder og avisoverskrifter. Andre er mindre, mere skjulte og dukker op i dagligdagen. Alle er de under pres – nogle på overraskende vis – og kræver aktiv støtte. De europæiske biblioteker er aktivt involverede i den kamp, og denne præsentation er lige dele inspirationskatalog og kampråb fra fronten.
14:15-14:45PAUSE 
14:45-15:30Sakprosaens betydning for demokratiet. Samtale med Erika Fatland og Trygve Riiser Gundersen. Samtalen ledes av Arne Vestbø.
Hvordan inngår sakprosabøker i den offentlige samtalen? Hvilken rolle kan forfattere og forlag ha i å motvirke historieforfalskning, propaganda og. informasjonskrig?
15:30-16:00Det gode biblioteket: hvordan bygge det – hvordan vedlikeholde det? ved Merete Lie
Merete Lie deler tanker om strategi, visjoner og erfaringer med et særlig fokus på bibliotekenes rolle for meningsutveksling og demokratibygging. 
16:00-16:30PAUSE 
16:30-17:15Demokratiet som målskive i den nye kalde krigen ved Tormod Heier
Bibliotekene som en strategisk arena for demokratiene; en møteplass der borgerne kan komme sammen.
19:30   Apéritiff før middag. Det vil bli musikk!
20:00Middag

Torsdag 17.oktober 

Konferansier: Inger Stenersen
09:00 -09:45    Nytt fra Nasjonalbiblioteket vedTrond Myklebust – ny assisterende nasjonalbibliotekar og Wilfred Østgulen – direktør for IT
09:45-10:30   Fortid, fred og frie ytringer ved Jørgen Watne Frydnes.
Menneskets kamp mot makten er hukommelsens kamp for å ikke glemme. Vårt kollektive minne er blitt en slagmark hvor tyranner manipulere med nostalgi og lovnader om å «make it great again». Hvordan kan vi sikre at frie ytringer forblir vårt sterkeste forsvar for fred og en demokratisk fremtid?
10:30-10:45    PAUSE 
10:45-11:30  Fellesskapet som demokrati – om deltakelse, dialog, læring og tillit ved Aksel Tjora
Med utgangspunkt i teorier om fellesskap vil det stilles spørsmål om den åpne dialogens plass i dagens samfunn. Har vi arenaer som tillater bred deltakelse i debatt om viktige spørsmål? Er utdanningsinstitusjonene så opptatt av produkter (oppgaver og publikasjoner) at man glemmer de elementære prosessene (læring)? Kan man forhindre at plagiater og KI-baserte tekster forpester utdanning, deltakelse og demokrati?
11:30-12:30LUNSJ 
12:30-13:15Bibliotekenes rolle i et demokrati
Kan bibliotekene bidra til å forberede folk på valg? Skal de slippe til partier og bidra til debatt? Hvordan kan vi få til en samtale også mellom dem som er uenige? Hvordan kan bibliotekene motvirke desinformasjon? Er bibliotekene selv utsatt for trusler og press?
En samtale med:
Mari Velsand. Direktør i Medietilsynet
Jannicke Røgler. Biblioteksjef ved Trondheim folkebibliotek
Julie Andersland. Bibliotekdirektør ved Bergen offentlige bibliotek
Hege Breen Bakken. Politisk redaktør i Drammens Tidende.
Arne Olav Hageberg. Samtaleleder. Redaktør for Bok og bibliotek.
13:15-13:30PAUSE 
13:30-14:15Demokratiet bygges på leseferdigheter ved Trine Skei Grande. Er mangfoldet av utgivelsen i Norge truet? Bør vi være bekymret for det norske språket? Hva er dagens utfordringer for forlagene?
14:15-14:50
14:50-15:00Avslutning 

Presentasjon av foredragsholderne

Aktuell kultur- og bibliotekpolitikk 

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery

Biblioteket og demokratiets mange ansigter: det europæiske perspektiv

Mikkel Christoffersen er fra 1. februar ny direktør for EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations). Han er kjent som sjefsforhandler i Det Danske Digitale Folkebibliotek, og har jobbet i Styrelsen for Bibliotek og Medier under Kulturministeriet i Danmark.

Sakprosaens betydning for demokratiet – samtale

Arne Vestbø – generalsekretær i NFFO.

Erika Fatland – forfatter og sosialantropolog

Trygve Riiser Gundersen – saksprosaforfatter, forlagsredaktør, litteraturviter og kritiker.  

Det gode biblioteket: hvordan bygge det – hvordan vedlikeholde det?

Merete Lie gikk over i stillingen som biblioteksjef ved Deichman i januar 2024. Hun har fra 2018 vært avdelingsdirektør for Hovedbiblioteket. Hun er statsviter og har bakgrunn blant annet fra Telenor og DNB.  I årene fra 2012-2018 etablerte hun og bygget opp Litteraturhuset Fredrikstad.

Demokratiet som målskive i den nye kalde krigen

Tormod Heier er professor i militær strategi og operasjoner, professor-II ved Høgskolen i Innlandet og dosent ved Försvarshögskolan i Stockholm. Heier har bak seg 32 år som offiser i Forsvaret, herunder 15 år som oberstløytnant i Hæren.    

Nytt fra Nasjonalbiblioteket

Trond Myklebust. Assisterende Nasjonalbibliotekar

Wilfred Østgulen. Direktør for IT ved Nasjonalbiblioteket

Fortid, fred og frie ytringer 

Jørgen Watne Frydnes. Fra 2011 til høsten 2023 var Jørgen Watne Frydnes daglig leder av Utøya AS, og hadde ansvar for gjenoppbyggingen av stedet. Fra 2023 var han generalsekretær i Norsk PEN. Han har siden 2021 vært medlem av Den norske Nobelkomiteen, og er nå nyutnevnt leder.  

Fellesskapet som demokrati – om deltakelse, dialog, læring og tillit

Aksel Tjora. Sosiolog og professor i sosiologi ved NTNU. Han er aktiv i universitetspolitikken bl.a. som ansattmedlem i NTNU-styret fra høsten 2017. Han forsker innenfor temaer som samhandling, fellesskap, teknologi og metodeutvikling og driver også allmennformidling innenfor slike temaer. Som forfatter og redaktør står han bak 30 fagbøker.

Biblioteklederdebatten: Bibliotekenes rolle i et demokrati

Julie Andersland. Bibliotekdirektør ved Bergen offentlige bibliotek

Hege Breen Bakken. Politisk redaktør i Drammens Tidende.

Mari Velsand. Direktør i Medietilsynet

Jannicke Røgler. Biblioteksjef ved Trondheim folkebibliotek

Arne Olav Hageberg. Samtaleleder. Redaktør for Bok og bibliotek.

Demokratiet bygges på leseferdigheter

Er mangfoldet av utgivelsen i Norge truet? Bør vi være bekymret for det norske språket? Hva er dagens utfordringer for forlagene?

Trine Skei Grande. Ny direktør av Forleggerforeningen. Grande har de siste årene jobbet som direktør for bærekraft i Sopra Steria Footprint. Fra før har hun lang fartstid i norsk politikk både som kultur- og likestillingsminister, kunnskaps- og integreringsminister, og ti år som partileder i Venstre. Hun har i tillegg bred erfaring som styreleder i en rekke bedrifter og organisasjoner.