8
mai

Barn og unge – identitet og tilhørighet – biblioteket som medspiller og trygg arena

Onsdag 8. mai 2024, at 09:30 – 12:00
Barn og unge – identitet og tilhørighet – biblioteket som medspiller og trygg arena

Arrangør: IMDi ved Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket og NBF Flerkult

Flerkulturelt bibliotekseminar

Seminaret er et samarbeid mellom IMDi og Spesialgruppen for flerkulturelle bibliotektjenester der målet er å gi kunnskap og kompetanse til bibliotekansatte innen integreringsfeltet.

Målgruppen er folkebibliotekansatte, skolebiblioteksektoren og andre som er interessert i tematikken. Fjorårets «Flerkulturelt bibliotekseminar» ble holdt som en hybrid. I år blir seminaret helt digitalt via Teams.

Program

09:30-09:35: Velkommen ved IMDi

09:35-09:50: Representant fra IMDis ungdomspanel: Biblioteket for meg (arena for læring, egenutvikling og trygghet)

09:50-10:00: Pause

10:00-10:20: Forfatter Lill Salole: Identitet og tilhørighet

10:20-10:30: Pause

10:30-10:50: Mangfoldsrådgiver ved Bjørnholt videregående skole og bibliotektjenesten: bygging av identitet og tilhørighet i praksis. Eksempel kulturdag mars 2024

10:50-11:00: Pause

11:00-11:15: Innlegg fra avdeling Oppvekst og frivillighet i IMDi om barn/unge.

11:15-11:25: Barnebokinstituttet: lesing og familiefattigdom 

11:25-11:30: Takk for i dag kort fra «Flerkulturelle bibliotektjenester» sett fra Flerkult og IMDis bibliotek videre i 2024

Seminaret blir sendt direkte uten opptak. Omtale om seminaret ligger på Migrasjonsbibliotekbloggen.