Veien videre

Det legges ned vesentlige ressurser i digital formidling i norske bibliotek, Kulturfondstafetten er en del av dette. Men hvor blir det av alle videoene og podkastene? Fører de til ØKT UTLÅN og NYE BIBLIOTEKBRUKERE? Foreløpig er det grunn til å tro at den digitale formidlingen først og fremst når «menigheten» – vi snakker til hverandre og til aktive bibliotekbrukere.

Ved å koble videoboktips, podkast og annen digital formidling til boka i biblioteket som metadata kan vi legge grunnlaget for virkelig EFFEKTIV formidling på nett.

En bibliotekbruker som søker opp Kvinne savnet av Didrik Morits Hallstrøm får, i tillegg til den tradisjonelle bokomtalen fra BS, opp en kort video der Anja Borg Andreassen fra Tromsø bibliotek og byarkiv forteller om boka.

En bibliotekansatt som vil formidle en bestemt bok eller et forfatterskap, for eksempel når Jon Fosse får Nobels litteraturpris, får ved hjelp av ett søk opp alle tilgjengelige formidlingsdata produsert i norske folkebibliotek, og kan dele disse fritt på bibliotekets Facebook, Instagram, TikTok osv.

En innbygger som ser videoboktips i sosiale medier blir ført rett til boka i sitt lokale bibliotek.

Hvordan jobbes det for å få dette på plass?

Nøkkelen for å få til dette er felles nasjonal infrastruktur og en nasjonal metadatabrønn for formidlingsdata. Sentrale aktører er Nasjonalbiblioteket, Biblioteksentralen og alle leverandørene av biblioteksystemer.

Rogaland fylkesbibliotek er, som prosjektleder for Kulturfondstafetten, en aktiv pådriver. Vi satser på å få dette realisert for bibliotekene i Rogaland i løpet av 2024.

Ny prosjektperiode?

Vi håper å få realisert en ny runde av Kulturfondstafetten. Da vil vi høste av erfaringene vi har gjort oss i denne runden, ta med oss det beste og forbedre det som kunne vært bedre. Vi vil da ha et mål om å ha filmene klare kortere tid (3-4 måneder) etter at bøkene i innkjøpsordningene har kommet til biblioteket.