Katalogiseringsregler RDA

Nasjonale anbefalinger og andre hjelpemidler knyttet til RDA, samt opplæringsmateriell på nett.

Nasjonalbiblioteket er ansvarlig for et felles norsk regelverk for katalogisering. Fra 2020 er det gjeldende regelverket i Norge «Resource Description and Access2 (RDA).

Hele Resource Description and Access (RDA) er tilgjengelig i RDA Toolkit. Nasjonalbiblioteket har oversatt regelverket til norsk.