Høytlesning som gleder

Et hefte om høytlesing laget av besøkstjenesten i Trondheim Røde Kors i samarbeid med Kari Hortman, kursholder i Shared Reading ved Trøndelag fylkesbibliotek.

Et hefte om høytlesing laget av besøkstjenesten i Trondheim Røde Kors i samarbeid med Kari Hortman, kursholder i Shared Reading ved Trøndelag fylkesbibliotek. Heftet er tenkt som en inspirasjon for besøksvenner som ønsker å lese høyt for sin besøksvert.

Last ned pdf


Metoden Shared Reading dreier seg om å lese en tekst sammen
med andre og å ha en samtale om det man leser. Du kan lære
metoden gjennom et tre-dagers leselederkurs. Søk på
«Leselederkurs i Shared Reading-metoden» hvis du vil vite mer.
Du kan finne mer om det å lese høyt for andre og å være leseombud hos ”Leser søker bok”, .