Åpen forskning og vitenskapelig kommunikasjon i folkebibliotek (nettstudium)

Det nye nettstudiet er en videreutdanning for deg som jobber i folkebibliotek og vil bli tryggere i rollen som veiviser i den store mengden forskningsbasert kunnskap som er åpent tilgjengelig for alle.

Ny videreutdanning. Søk innen 15. juni.

Det nye nettstudiet «Åpen forskning og vitenskapelig kommunikasjon i folkebibliotek» (10 studiepoeng) retter seg mot deg som jobber i folkebibliotek og vil bli tryggere i rollen som veiviser i den store mengden forskningsbasert kunnskap som er åpent tilgjengelig for alle.

  • Du vil få økt kompetanse i søk og formidling av kilder til vitenskapelig kunnskap og vurdere formelle krav til faglige tekster. 
  • Den praktiske delen av studiet gir deg øvelse i søk og gjenfinning i relevante databaser. Du får særlig kunnskap om norsk forskning og de økonomiske modellene for åpen tilgang. 
  • Du vil også få erfaring med læringsplattformen og verktøyene som brukes i norsk høyere utdanning, som vil gjøre deg bedre rustet til å veilede studenter som bruker biblioteket. 

Nettstudiet «Åpen forskning og vitenskapelig kommunikasjon i folkebibliotek» tilbys av bibliotekarutdanningen ved OsloMet, og er en del av prosjektet «Kompetanseløft for formidling av forskingsbasert kunnskap i folkebibliotek»

Prosjektet er et samarbeid mellom OsloMet og fylkesbibliotekene i Norge og støttes av Nasjonalbiblioteket.  

Mål med studiet: 

Målet er å styrke folkebibliotekene som åpne, uavhengige og tilgjengelige kunnskaps- og læringsarenaer. Med satsing på livslang læring, utdanning i hele landet, regional kompetanseheving og flere fjernstudenter, opplever mange folkebibliotek økt besøk av studenter og andre som trenger tilgang til forskningsbasert kunnskap. 

Søknadsportalen åpner 1. april 2024, søknadsfrist er 15. juni Les mer om videreutdanningen hos OsloMet: Åpen forskning og vitenskapelig kommunikasjon i folkebibliotek