Foredragsholdere

Presentasjon av foredragsholderne

Ilona Kish er direktør for organisasjonen Public Libraries 2030 (PL2030) hvor hun har som mål å skape en sterkere europeisk biblioteksektor gjennom EU-påvirkning og nettverksbygging. Kish er tidligere generalsekretær for Culture Action Europe, har lang erfaring som EU-forkjemper og med kampanjer, samt grundig erfaring og kunnskap om både de operasjonelle og politiske funksjonene til EU-institusjonene. Hun har 20 års erfaring som forkjemper for offentlige interesser i Brussel. Er lidenskapelig opptatt av litteratur og sosial transformasjon og er en hemmelig datanerd.

Hege Undem Store er bibliotekdirektør ved Universitetsbiblioteket ved OsloMet siden februar 2023 og var konstituert i stillingen fra august 2022. Hun kom til OsloMet i 2021 og har tidligere vært biblioteksjef ved Kunsthøgskolen, Politihøgskolen og Forsvarets høgskole. Store brenne for biblioteket, for åpen tilgang til kunnskap som en grunnleggende byggestein i demokratiet, og hun er opptatt av å skape et tettere samarbeid på tvers i biblioteksektoren. Store er stolt same og urban finnmarking, og skryter av at hun kan tenne bål med én fyrstikk.

Vegard Larsen er journalist, filmkritiker og prisvinnende programleder på TV og radio. Han har vært filmanmelder i Dagbladet og programleder i filmprogrammet Filmbonanza på NRK2, programleder i I Larsens leilighet hvor han gjorde portretter av kjente skuespillere. I 2017 hadde han regi på Takin Ova, en serie om norsk hip hop og kunstserien Kunsten å leve på NRK. I 2019 byttet jobb han fra NRK TV til P2, og er programleder for programmet Drivkraft . I 2021 mottok han Prix Radio-prisen som Årets programleder.

Nisrin Maktabi-Barkouki er direktør ved Norsk barnebokinstitutt (NBI)

Hun kommer fra jobben som leder av Deichman-bibliotekene i bydel Søndre Nordstrand i Oslo og har flere år bak seg fra Det flerspråklige bibliotek og Nasjonalbiblioteket. Hun har utdanning innen bedriftsøkonomi og ledelse, og har vært medlem av Kulturrådets utvalg for oversatt litteratur og leder for Norsk PEN sitt flerkulturelle utvalg og styremedlem i Norsk Bibliotekforening.  

Jens Kihl er kulturredaktør i Bergens Tidende. Han har arbeidd ti år som journalist, kommentator og redaktør. Fyrst i Klassekampen som politisk journalist, så i Bergens Tidende som politisk kommentator og seinare kulturredaktør. Han har studert sosiologi og nordisk ved Universitetet i Oslo, og har hatt ei lang rekkje verv i Norsk Journalistlag, Noregs Mållag og andre organisasjonar. Kihl har gjeve ut to bøker: «Dette er også Noreg. Kommunal feelgood» (Samlaget, 2019) og «Liv Signe Navarsete. Eg veit kva eg snakkar om» (Samlaget 2022). Han vann i 2017 Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar og syng også i countrybandet Foreningen for By og Bygd

Anja Salzmann er postdoktor ved SLATE som er et nasjonalt senter for læring og teknologi ved Universitetet i Bergen. I sitt doktorarbeid forsket hun på hvordan journalister bruker komplekse digitale infrastrukturer, og hvilke langsiktige konsekvenser uregulert dataekstraksjon og digital overvåking har for demokratiet.

Hun har en mastergrad i anvendt medievitenskap fra Tekniske Universitetet i Ilmenau/Tyskland, og erfaring innen et bredt spekter av ulike sektorer: fra IT-bransjen, optisk industri, journalistikk, utdanning og forskning. Hun fokuserer i sin forskning hovedsakelig på spørsmål rundt ansvarlig utvikling og bruk av ulike risikoteknologier, så som bruken av kunstig intelligens innen utdanning. Salzmann er en aktiv samfunnsdebattant og står for en menneske-sentrert, bærekraftig digitalisering, som fremmer fundamentale menneskerettigheter, rettferdighet og demokrati.

Steinar J. Olsen er gründer og leder av Stormberg. Steinar er kjent for sitt arbeid med inkludering og integrering i arbeidslivet og har mottatt en rekke priser og utmerkelser for dette. Han ble av arbeidsministeren utnevnt som ambassadør for Det europeiske åretfor bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon i 2010. Han har gitt ut boken Stormberger – samfunnsansvar fra ord til handling. Olsen har vært utnevnt i flere råd og utvalg oppnevnt av regjeringen og er sentralstyremedlem i Høyre. I 2020 ble han utnevnt som medlem av regjeringens ytringsfrihetskommisjon

Knut Schreiner er utdannet kultursosiolog og jobber med byutvikling hos Rodeo arkitekter. Han har bakgrunn som musikkartist, og har i en rekke år skrevet kommentarer og essays for media. I stedsutvikling har han særinteresse og -kompetanse på tema som stedsidentitet og stedsfortellinger, samfunnsutvikling og trender, medvirkning og kommunikasjon. 

Schreiner har gjort undersøkelser og analyser i forbindelse med bibliotekstrategier på Lillestrøm, Holmlia, Sarpsborg og Sandnes. Som kultursosiolog i arkitektur og byutvikling har han perspektiv på bibliotek som sosial infrastruktur, sentrumsutvikler, og driver for utviklingen av Norge som demokratisk kunnskapssamfunn.

Schreiner ser fram til å snakke om bibliotekets nye rolle som steder «å bare være»;  vakre rom som inspirerer og beriker livskvaliteten i det urbane samfunnet, identitetsgivende bygg som stadig må refortolke og legitimere sin rolle i et samfunn i endring.

Administrerende direktør i Kopinor, Hege Munch Gundersen. Foto: Mimsy Møller 2023.

Hege Munch Gundersen begynte som administrerende direktør i Kopinor i juni 2023. Før dette jobbet hun mange år i forlagsbransjen, de siste åtte årene som forlagssjef i Universitetsforlaget. Hege har en doktorgrad i medievitenskap fra Universitetet i Oslo om historiske tv-serier, hun har skrevet artikler, essays og film- og litteraturanmeldelser, og vært medforfatter av flere fagbøker. Hun har også bred redaktørerfaring fra forlag, avis og tidsskrift og er opptatt av sammenhengene mellom kvalitetsinnhold, offentlighet, demokrati og ytringsfrihet.

Siri Vikse. Foto: Evy Andersen

Siri Vikse er biblioteksjef i Haugesund. Vikse er utdannet biblioteketar og sosialantropolog og brenner for biblioteket som møteplass og formidler.

Haugesund folkebibliotek vant i år Norsk Publikumutviklings pris i kategorien Utvider, for sitt arbeid med å utvide og inkludere publikum på biblioteket.

Trud Berg. Foto Jantina Zenteno/Nova Sea

Trud Berg var leder av Stormen bibliotek i Bodø mellom 2014 og 2022. Stormen bibliotek åpnet dørene sine i 2014, og Trud utviklet sammen med mange dyktige medarbeidere et bibliotek med veldig mye aktivitet. I dag er hun kommunikasjonsansvarlig i Nova Sea, der hun også er en del av konsernledelsen. Nova Sea er et av de største oppdrettsselskapene i Nord-Norge, og har sitt hovedsete på den vakre øya Lovund på Helgelandskysten.

Portrett av Henriette Stolz

Henriette Stoltz har vært biblioteksjef i Skien kommune siden 2013. Har tidligere blant annet vært leder for Kulturkontoret og Fritidsenheten i Skien kommune. Sitter i Nasjonalbibliotekets strategiske råd og i bærekraftutvalget i NBF. 

Portrett av Sølvi Tellefsen

Sølvi Tellefsen har vært biblioteksjef for Lillestrømbibliotekene fra 2020. Hun har tidligere vært biblioteksjef i Drammen kommune, og vært kulturrådgiver i insam AS i 10 år, med by- og stedsutvikling, med bibliotek som hovedfelt.

Kulturelt innslag

Synnøve Brøndbo Plassen har de siste årene markert seg som en spennende ung artist på den norske musikkscenen. Hun har fordypet seg mest innen musikken fra Folldal, Østerdalen og Trøndelag. Høsten 2021 kom hun med sitt debutalbum «Hjemve» som hun fikk en spellemannsnominasjon for. I november 2022 fikk hun også folkelarmprisen for beste soloalbum. Med føttene godt plantet i norsk folkesangtradisjon jobber hun både med tradisjonsmusikk og musikk i retning samtid og improvisasjon.