Nordisk barnebokkonferanse 2023

Starter: Mandag 6. februar 2023, kl. 12:00
Avsluttes: Onsdag 8. februar 2023, kl. 13:00
Gratis inngang

6.-8. februar 2023 arrangerer vi NBBK for femte gang, og denne gangen er temaet Krise.

Nordisk barnebokkonferanse er en biennal møteplass for den barnelitterære bransjen i Norden.

Tema for Nordisk barnebokkonferanse i 2023 blir Krise. Med storming av den amerikanske kongressen, krig i Europa, nedslående klimarapporter og historiske skogbranner har vi sett både et demokrati og et klima i krise. Krig og flukt er tema for flere barne- og ungdomsbøker, hvordan fremstilles barnet i krise i litteraturen? Og hvordan takler litteraturen kriser i samtiden?

Konferansen støttes av Nasjonalbiblioteket.