Om arenamidlene

Arenamidlene skal bidra til å løfte frem folkebibliotekene som møteplasser, kultur- og læringsarenaer, og samtidig bidra til bedre utveksling av prosjekter for å stimulere til utvikling og samarbeid lokalt. Midlene skal gjøre folkebibliotekene bedre rustet til ulike former av formidling og arrangement, og til å være kulturarenaer for framtiden – levende bibliotek som sprer kunnskap, innhold og kultur til kommunenes innbyggere.

For å utvikle bibliotekene videre som arena for arrangementer er det to faktorer som er avgjørende; fysiske lokaler som egner seg, og arrangør- og programkompetanse.  I strategiperioden 2015-2018 bidrar Nasjonalbiblioteket med midler til løft på begge disse områdene.

Det er ikke alle bibliotek som har lokaler som egner seg til arrangementer, eller som har det utstyret som skal til for praktisk og teknisk gjennomføre gode arrangement. Det er derfor, i strategiperioden, mulig å søke om midler til lokal tilrettelegging av eksisterende lokaler. Det kan være støtte til mindre bygningsmessige endringer herunder prosjektering. Eksempelvis flyttbare vegger og hyller, endrede lysforhold, flytting av funksjoner og lignende. Det er ofte slik at små endringer gir store resultat.

Vel så viktig som selve bibliotekrommet – er riktig utstyr til avvikling av arrangementer.  Det kan være mindre PA-anlegg, sceneelementer, trådløse mikrofoner, projektor, møblement til scene, blendingsgardiner osv. Det oppfordres til å tenke langsiktig – dette er utstyr man skal ha glede og nytte av i mange år fremover.

Og så er det selve aktivitetene i bibliotekene – tilskudd som skal gå direkte til innhold. Tanken er at disse midlene skal skape et stort antall arrangementer, eksempelvis litterære samtaler, debatter, foredrag, barne- og ungdomsarrangement, verksteder og en masse annet. Midlene skal gjøre bibliotekene i stand til å utvikle profil, kvalitet, egen kompetanse og drive publikumsutvikling. Det vil være rom for å prøve ut alle typer arrangement i bibliotekene gjennom arenamidlene.

Midlene kan også benyttes til styrke profilering og markedsføring av bibliotekenes innhold og tjenester. For det er jo ikke bare slik at bibliotekene skal bli gode på å programmere og gjennomføre arrangementer. Kommunens innbyggere må benytte seg av biblioteket og dets tilbud, og da må innbyggerne få informasjon om alt det spennende som skjer i bibliotekrommet.

Tanken er at bibliotekene, i strategiperioden, skal lære gjennom å prøve, men det vil også være et behov for generell kompetanseheving.

Nasjonalbiblioteket styrket sin kompetanse på arrangementer – og arenautvikling i strategiperioden, for å bedre fungere som et ressurssenter på dette området. Det ble blant annet opprettet en ny stilling høsten 2015. Monica Helvig ble ansatt som prosjektleder for bibliotekutvikling, og hun har besøkt en rekke folkebibliotek og fylkesbibliotek for å hjelpe til med rådgiving, holde foredrag og kurs innenfor flere temaer, blant annet programmering, arrangørkompetanse, publikumsutvikling og evaluering.

Utlysninger og tildelinger