Rapportering for midler

Utviklingsmidler – status og sluttrapportering

Vi jobber med en ny løsning for rapportering og før denne er på plass kan du sende rapporten til: SBU@nb.no.

Sjekkliste for rapporten

 1. Generelt
  Hvilke krav stilles til rapportens innhold i tildelingsbrevet?
 2. Regnskap
  Er det spesielle krav til regnskapet i tildelingsbrevet?
 3. Prosjektgjennomføring
  Forklar avvik i aktivitetsplanen
  Beskriv både negative og positive erfaringer
 4. Måloppnåelse
  Hvordan vurderer dere måloppnåelsen? Er formålet med prosjektmidlene nådd?
  Hvordan er måloppnåelsen med tanke på organisasjonens egne målsetninger?
 5. Eksempler til etterfølgelse
  Inkludér gjerne konkrete erfaringer som andre kan dra nytte av
 6. Videreføring
  Hvordan har biblioteket tenkt å videreføre prosjektet eller resultatene i daglig drift?
 7. Kopi
  Husk å ta kopi av rapporten og eventuelle vedlegg før du sender den.

Bokårsmidler

Alle bibliotek og organisasjoner som har mottatt midler til bruk i Bokåret 2019 skal sende en kort rapport pr. e-post til nb@nb.no med kopi til bok2019@nb.no etter at tiltaket er avsluttet.

Rapporten skal inneholde en kort beskrivelse av aktiviteten i tiltaket. F.eks. antall arrangement, deltakere og om erfaringer fra tiltaket i Bokåret.

I tillegg skal rapporten inneholde et enkelt regnskap som viser hva pengene er brukt til. Regnskapet kan gjerne være et vedlegg til rapporten i PDF-format.

Regnskapet skal være underskrevet av virksomhetens leder.

Arenamidler

Vi jobber med en ny løsning for rapportering og før denne er på plass kan du sende rapporten til: SBU@nb.no.