Bokåret 2019 – utlysning og tildeling til bibliotek

Tildeling

Det ble delt ut 15 millioner kroner til bibliotek i forbindelse med Bokåret 2019. 12 millioner kroner gikk til leseorganisasjoner, litteraturinstitusjoner og andre som ønsket å markere Bokåret.

Tildeling av midler til Bokåret 2019 til bibliotek
Tildeling av midler til Bokåret 2019 til organisasjoner

Les mer om Bokåret på www.nb.no/bokar-2019

Utlysning av midler til folkebibliotekenene – 500 arrangement i 500 bibliotek

De 500 arrangementene skal markere Bokåret 2019 i folkebibliotekene, og vil bidra til at folkebibliotekene videreutvikles som møteplasser, kulturinstitusjoner og arenaer for samtale og debatt, læring og demokrati. Initiativet for Bokåret 2019 bygger på den treårige satsingen på arenautvikling som var resultat av Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018.
Det er et viktig mål at 500 arrangementer i 500 folkebibliotek skal skape begeistring og interesse for bøker og litteratur, og fornyet lyst til å lese! Det inviteres med dette til søknader om midler til arrangementer i folkebibliotekene i 2019.

Innhold i arrangementene
Bibliotekene må annonsere arrangementene som ledd i feiringen av Bokåret 2019.

  • Arrangementene må være knyttet til bøker, lesing og formidling av bibliotekets innholdsressurser.
  • Arrangementene må ha som mål å bidra til interesse for bøker og lesing, og gjerne å øke utlånet fra biblioteket.
  • Det stilles ingen krav til formen på arrangementene. Det kan for eksempel søkes om midler til kultur- og litteraturformidlingsaktiviteter, foredrag, samtaler, debattmøter, læringsaktiviteter og arrangementsserier.
  • Det kan søkes om midler til arrangementer som innebærer samarbeid mellom flere bibliotek.
  • Arrangementene kan ha varierende målgrupper.

Hvem kan søke?
Ordningen er forbeholdt folkebibliotek som driver i samsvar med Lov om folkebibliotek.
Fylkesbibliotek oppfordres til å søke om midler til arrangementer i folkebibliotek som koordineres av fylkesbiblioteket.

Antall søknader pr. bibliotek
Det er et mål å avholde arrangementer i 500 forskjellige bibliotek (inkludert filialer). Dersom bibliotek får tildelt midler gjennom en søknad fra fylkesbiblioteket eller et samarbeidsbibliotek, vil de normalt ikke bli tildelt midler gjennom egen søknad.

Tildelingsbeløp
Ved fastsetting av tildelingsbeløp vil det i tillegg til innhold i søknaden, blant annet bli tatt hensyn til at midlene skal spres på 500 bibliotek. Tildelingsbeløp kan bli mindre enn beløpet det er søkt om.