Fortællingen som værktøj

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Oppdal bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Nye samarbeidsformer og partnerskap
Samlet støtte:40 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2021

Søknad

Rapporter

Tilleggsinformasjon

  • Fortsetter ut 2022.

    Publisert: 22. juni 2022

Mål

1. Skabe en lærende proces som giver målgruppen en bedre forståelse af, hvad en fortælling kan bruges til: Udtryksmiddel, manipulering, markedføring eller noget helt fjerde. Hvornår er det politisk spin, fake news eller bare en god historie?
2. Udbygge samarbejde mellem videregående skole, ungdomsskole, innovationscenter, kulturskole og bibliotek.
3. Placere biblioteket centralt om et lavtærskeltilbud for oppdalinger med gode ideer til historier eller innovation.

Beskrivelse

Mål 1
Ideen er at skabe et forløb som starter i 8. klasse. Her vil eleverne gennemgå et forløb hvor de skal arbejde med løgnehistorier og skrøner.
Hvad er det, som gør at en historie blive god? Hvornår er det en skrøne og hvornår bliver det til det til fake news? Hvordan fremfører man sin historie? Hvad er de dramatiske virkemidler?
På 1. år i videregående tager vi fat på innovationen. Fortællingen er en meget vigtig del af markedsføringen og må derfor tænkes med ind i innovationsprocessen. Hvordan sætter man ord og billeder på sin gode ide så både investorer og kunder køber den?
Sideløbende skal der køres åbne tilbud for så vel barn som voksne hvor det centrale tema fortsat er «den gode historie». Hvordan fortæller jeg den gode historie når jeg står overfor en gruppe og hvordan gør jeg det digitalt ved hjælp af billeder, lyd og tekniske virkemidler. Dette vil ske som en del af vort folkeværksted.
Mål 2
Biblioteket er begyndt et samarbejde med innovationscentret om folkeværksted og det ønsker vi at udvide. Vi har selvfølgelig også samarbejde med de nævnte skoler, men det har været med hovedfokus på litteratur og forfatterarrangementer. Innovationscentret har ligeledes samarbejder med ungdomsskole og VGS.
Gennem vort projekt vil vi gøre samarbejdet flerstrenget og vi vil på den måde give brugerne en større fornemmelse af sammenhæng og generelt sænke tærskelen for starte innovationsprocesser.
Arbejdet vil bestå i at planlægge et forløb, som i første omgang skal række fra ungdomsskolen og frem mod høgskolenivå. Skolerne har fortællinger og innovation som en del af deres læreplaner men det vigtige for os er at skabe en sammenhæng.
Mål 3
Biblioteket har infrastruktur og kontaktflade til at skabe en sammenhæng. Den må gøres tydelig for så vel skoler og innovationscenter som for oppdalinger flest. Gennem kontakten med skoleelever kan vi få omtale i lokale medier og i elevernes netværk – noget som igjen kan medvirke til at andre får lyst og mod til at prøve sig med deres fortælling.
Samtidig kan vi kulturskolen, innovationscenteret og biblioteket fungere som indgang til et at de to andre tilbud.
Forankring
Projektet er en del af bibliotekets arbejde med at opfylde forskellige mål i vores planværk.

Kulturplanen er fra 2008 og havde 2020 som endelig slutdato. Selv om der ikke er udarbejdet en ny plan endnu, forventer vi at hovedmålet med den gamle plan vil være en naturlig del af en kommende plan.
Titel på planen er «Alt æ mole – i Oppdal!» og visionen var at skape

«et rikt og mangfoldigt kulturliv som fremmer egenutvikling, felleskap, trivsel, helse og verdiskaping.»

Kommuneplanen 2010-25 taler om nye produktions- og kompetancearbejdspladser. Blant andet ved

«at legge til rette for knoppskyting og å satse på entreprenørskap hos unge og innvandrere.»

Vi ser også projeket som en måde at støtte op om folkehelseplanen.

«Å etablere kultur og arenaer for kunnskaps og erfaringsdeling vil være et viktig bidrag til utnytte de store ressursene som finnes i kommunen.
For at utnytte ressursene bedre vil vi:
• Ha fokus på å legge til rette slik at befolkningen opplever empowerment, mestring, tro på seg selv, slik at de kan ta helsevennlige valg og ansvar for egen helse.»

Bærekraftsmålene har fået øget fokus i de sidste par år, så vel i Trøndelag fylke som her i kommunen. Vores projekt arbejder inden for flere af målene, vigtigst er nok god helse, god uddannelse og innovation men der vil være ringvirkninger til flere af de andre.

Medvirkende
For at vi skal nå i mål med projektet har vi brug for en blandet gruppe af ressourcepersoner som kan undervise så vel samarbejdsparterne som deltagerne. Folk som har arbejdet med den mundtlige fortælling, journalister, forfattere, teaterfolk, fotografer, lydteknikere og filmfotografer. En del af disse har vi til rådighed hos de forskellige samarbejdsparter mens andre må hyres ind.
Efter projektperioden
Målet er at gennemføre projektet på alle tre niveauer årligt. Det vil med andre ord betyde, at elever, som har gået på ungdomsskole på Oppdal vil have nogle erfaringer at bygge videre på når de kommer til forløbet på videregående.

Referencer:
• Kulturplan Oppdal. – 2008
• Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd : kommuneplanens samfunnsdel 2010-2015. – 2010
• Folkehelseplanen for Oppdal 2017-2021. – 2017
• FNs bærekraftsmål