BokLEK – for alle førskolebarn i Oppland

Prosjekteier:Innlandet fylkesbibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Biblioteket som møteplass, Nye formidlingsmetoder, Utvikling av nye bibliotektjenester
Samlet støtte:50 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2015

Søknad

Mål

BokLEK er et årlig bokukeprosjekt som skal invitere alle 6-åringene i Oppland til å oppdage boka gjennom ulike kunstneriske uttrykksformer samt lytting. Målet er å gi barna gode litteraturopplevelser i tidlig alder, i samarbeid med Norsk Litteraturfestival. Prosjektet ble gjennomført første gang våren 2014 med svært godt resultat både med tanke på deltakertall og evalueringer. Tilbakemeldingene viser at dette er et tiltak som det er et stort ønske om at fortsetter. Vi ønsker derfor å videreføre prosjektet.

Beskrivelse

BokLEK har som intensjon å være et årlig bokukeprosjekt hvor vi engasjerer en ny barnebokforfatter/illustratør hvert år. Forfatteren eller illustratøren drar på turné til alle folkebibliotekene i Oppland fylke. Barna involveres via barnehagen, og alle førskolebarna i fylket inviteres til besøk på biblioteket.

5-6-åringene blir invitert til å oppdage boka gjennom å lytte, tegne, dikte, fortelle, skrive og skape. Rett før skolestart er de fleste 5-6-åringer forventningsfulle og nysgjerrige på hva det vil si å begynne på skolen og lære å lese/skrive. BokLEK er inkluderende fordi alle i den aktuelle målgruppen får tilbud om å delta, fordi det er mange veier inn i boka i løpet av prosjektet og vi vil utforme prosjektet slik at barna skal få mulighet til å delta på egne premisser. Vi har som intensjon å nå de fleste av 6-åringene i Oppland med dette prosjektet.

Av 2000 inviterte barn deltok ca 1200 i prosjektet i 2014, altså 60 %. Målet for 2015 er enda høyere deltakelse. Dette vil vi arbeide med å oppnå ved mer målrettet markedsføring og et enda tettere samarbeid med folkebibliotekene.

Anna Fiske har bekreftet at hun blir turnéforfatter i 2014. Hun er illustratør, forfatter og tegneserieskaper. Lekne, særegne strektegninger og kreativ nyskapning innen barnebokfeltet har resultert i flere priser og utmerkelser. For barnebladet Rabbel mottok hun kultur- og kirkedepartementets tegneseriepris i 2005 og i 2014 mottok hun den høythengende Bokkunstprisen.

Prosjektet kulminerer under Norsk Litteraturfestival. I 2014 var Åshild Kanstad Johnsen BokLEK-forfatter, og bestillingsverket Kubbe Lager Skuespill hadde fire oppsetninger under festivalen. Tre av forestillingene var øremerket et publikum fra barnehager, mens den siste forestillingen var for et åpent publikum. Alle hadde svært gode besøkstall. I 2015 har vi som ambisjon å utvikle BokLEK-turnéens synlighet under festivalen ytterligere, med ulike aktiviteter arbeidet frem i samarbeid med Anna Fiske.

Før og etter forfatterbesøkene på bibliotekene legger vi opp til aktivitet i den enkelte barnehage og på de lokale bibliotekene. Vi har opprettet et nettsted, boklek.blogspot.no samt facebookside hvor bibliotekene og barnehagene kan få idéer til forskjellige aktiviteter knyttet til festivalforfatteren, bøker og leselyst. Vi ønsker å fortsette med å bruke og videreutvikle dette nettstedet som informasjons- og idébank, og gjennom dette oppfordre barnehagene til å ha BokLEK-forfatteren, litteratur, lesing eller et annet aktuelt tema som fokusområde i løpet av våren 2015.

Målet med disse aktivitetene i forbindelse med turneen er at barna oppdager boka på ulike måter. I barnehagen kan de være aktive medskapere i små, trygge grupper. På biblioteket vil flere barn oppdage en ny verden på en positiv måte, de blir kjent i biblioteket og får i tillegg være publikum på forestilling med en ekte forfatter. Dermed vil barna gis mulighet til å bli kjent med litteratur både i trygge hverdagssituasjoner og som del av et større kulturarrangement.

Pegasus - Norsk Litteraturfestivals tilbud til barn og unge brukes stort sett av kommunene i nærheten av Lillehammer. Med dette prosjektet vil tilbudet nå ut til flere barn i hele fylket og gi opplevelsen av deltakelse i litteraturfestivalen.

I prosjektet har vi fokus på ny, norsk barnelitteratur. Det utgis mye god litteratur for barn som fortjener å bli bedre kjent. Barn som introduseres for denne litteraturen tidlig, står godt rustet til å få et positivt forhold til bøkenes verden senere i livet. Vi ønsker med prosjektet å gi barna gode litteraturopplevelser i tidlig alder.

Samarbeid mellom Oppland fylkesbibliotek, Norsk Litteraturfestival og alle folkebibliotekene i Oppland involverer mange og favner vidt. Samarbeid mellom alle disse aktørene samtidig er nytt og gir mange muligheter til spennende aktiviteter i kommunene og høy grad av synlighet i mediene lokalt og regionalt.
Det er stor etterspørsel etter gode kulturtilbud i barnehagene. Dette prosjektet vil bidra til ytterligere samarbeid mellom folkebibliotekene og barnehagene i hver kommune.

Tilbakemeldinger
Her følger noen av tilbakemeldingene fra bibliotekene og barnehagene fra årets turné.
- Vi er veldig fornøyde, det var også barnehagene. Bra informasjonsmateriale. Fint å samle et eget årstrinn, og at dette er skolestarterne. Bra å få dem innom biblioteket rett før de skal begynne på skolen, slik at de allerede er litt kjent
- Alltid flott når noen lager et opplegg og det er av god kvalitet
- Den spontane tilbakemeldingen fra våre barnehager som deltok, gjør at BokLEK bør videreføres. Jeg synes det er flott at alle i en aldersgruppe inviteres til å bli kjent med ny, norsk barnelitteratur

Organisering
Vi fortsetter med prosjektgruppe som består av 2 representanter fra Oppland fylkesbibliotek, 2 representanter fra Norsk Litteraturfestival og representanter fra folkebibliotekene i hver av de 6 regionene i Oppland. Arbeidsgruppe består av 2 representanter fra Oppland fylkesbibliotek og 2 representanter fra Norsk Litteraturfestival.