Vår lille verden

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Meråker bibliotek
Samlet støtte:60 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2023

Søknad

Rapporter

Lenker

Mål

Meråker bibliotek ønsker å tilgjengeliggjøre lokale avsnitt / tema fra Meråker historielag sine årlige historiebøker til nytt publikum. Med å lansere prosjektet «Vår lille verden» sier vi at det finnes interessante avsnitt/kapittel i lokalhistorien som kan la seg tilgjengeliggjøre som lydbok. En lydbok i moderne forstand vil være formidling av en fortellerstemme som leser interessante tema fra lokalhistorisk arkiv i Meråker. Prosjektet «Vår lille verden» hentyder til at det finnes historier av både liten og stor betydning lokalt som først og fremst er interessante for venner av Meråker.

Beskrivelse

Formålspraragrafen sier at «folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.»

Prosjektet «Vår lille verden» har nettopp til hensikt å fremme opplysning og utdanning, gjennom aktiv formidling og med å stille andre medier gratis til disposisjon. Konkret kan dette forstås slikt: Igjennom å planlegge, samhandle, produsere og til slutt formidle 6-10 episoder i en serie med lokalt utvalgte historier vil vi nå et nytt publikum. Vi vil kunne formidle vår aktivitet utenfor biblioteket lokaler, gratis. Vi vil møte et moderne menneske som har mobil i lomma og podcast på øret. Vi ønsker ikke å gjøre dette vanskelig, vil vil gjøre dette med lav terskel. Det skal være lett å forstå, lett å lytte til og lett å snakke om etterpå. Vi ønsker å sette dagsorden.

I et Europa i krig i dag kan «Vår lille verden» formidle en sterk parallell til et lokalt kulturminne om skyttergravene på Meråkerbanens eneste tunnel fra 1905. Den gang Norge var redd en invasjon fra Sverige. De skyttergravene som enda er synlige over jernbanetunnelen er omtalt i Historielagets årbok og derav lett tilgjengelig for å formidle til et bredere publikum.

Vi har til hensikt å benytte dette prosjektet til å styrke vår kunnskap på biblioteket. Våre medarbeidere skal utfordres til å formidle mer enn de gjør i dag. Vi må møte framtiden med åpne armer. Vi vet ikke om dette prosjektet blir en suksess, men vi har ihvertfall prøvd. Vår erfaring tilsier også at om vi har tro på prosjektet, lykkes vi i større grad. Vi skal sørge for at dette blir en suksess. Vi vil det.

Vi må nødvendigvis benytte oss av noe innleid utstyr og arbeidskraft. Men først og fremst skal vi lage «Vår lille verden» alene og det skal vi gjøre med stolthet. Samtidig har vi mange frivillige biblioteksvenner som også har mye å bidra med. Vi har først og fremst fokus på innholdet og at formatet tilpasses et moderne menneske som nyttegjør seg moderne teknologi.