Litterær podcastserie om Inge Krokanns roman «I Dovre Sno» fra 1929

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Oppdal bibliotek
Samlet støtte:75 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2021

Søknad

Rapporter

Lenker

Mål

Vi ønsker å gjøre Oppdal bibliotek synlig i ulike medier. En litterær podcastserie om Oppdals egen Inge Krokann og hans roman I Dovre-Sno vil være et artig og inkluderende tilbud som kan skape engasjement og fellesskap. Dessuten å formidle en bok de fleste i Oppdal har hørt om, men færreste har lest, vil podcasten også utvikles videre i samarbeid med ulike aktører i Oppdal, som Oppdal Museet, Næringshagen og skoler i Oppdal. I tillegg ønsker vi å invitere historieinteresserte oppdalinger til å bidra med sine kunnskaper. Slik blir Oppdal Bibliotek også en digital møteplass for alle.

Beskrivelse

Oppdal Bibliotek ønsker å lage en litterær podcastserie som tar for seg Inge Krokanns roman I Dovre-Sno fra 1929. Bibliotekar og litteraturformidler Andrea Skogtrø Eggan loser oss lett og lekent gjennom denne historiske slektsromanen med gode og engasjerende sammendrag godt krydret med innslag av dyktige historikere fra Oppdal.
Vi vil lage en unik og personlig podcast som skal skape engasjement og felleskap blant gamle og nye lånere. Lyttere skal bli kjent med Oppdal bibliotek på en ny og artig måte, vi skal bringe historiefortellinga tilbake i stua – samtidig som veien til biblioteket blir kortere. Tilbudet vil også være kjærkommet for alle, uavhengig av funksjonsnivå og leseferdigheter, det være seg Oppdal Helsehus, Oppdal Bo og Aktivitetssenter eller andre som trenger noe nytt å lytte til hjemme i stua.

Vi sammenfatter romanen kapittel for kapittel, med innslag av dyktige historikere fra Oppdal. Lesinga skal støttes med flere sekundærverk, bla Tinder og avgrunner av Helge Normann Nilsen og Tore Fagerhaugs Rika´r song du alder fæ. Inge Krokann var en ivrig brevskriver og brevvekslet med store kulturpersonlighetene i Norge i midten av det forrige århundre, og mange har vi bevart her på biblioteket. Slike kuriositeter vil løfte innholdet.

Oppdal er ei stolt bygd, med mange historieinteresserte fastboende og hytteeiere. Daglig lånes og leses det fra vår store lokallitteratursamling. Vi tror podcasten treffer både oppdalingen som allerede er nysgjerrig på Inge Krokann til hytteeieren fra storbyen som er innom å låner bøker og dvder i løpet av året. Målgruppa er bred, og man må nødvendigvis ikke være forankret til Oppdal for å finne gleden av å høre en god historie. Vi ønsker å blåse støv av en gammel klassiker som er skrevet på et håpløst vanskelig språk med til dels tørt innhold, men som man oppdager er proppet med kjærlighet og drap, mystikk og magi. En fjern-healer med bjørnepels og sanndrømte barnebarn. Hvordan finne underholdning og humor i en roman skrevet i 1929 som igjen har lagt handlinga til Oppdal under den sene middelalder/tidlig renessanse? For det skal jo være artig og!

Oppdal er plukket ut av Trøndelag fylkeskommune, som ett av flere bibliotek, til å teste ut Folkeverksted, en kreativ arena som bidrar til at en kan lære, skape, dele og teste ut nye ferdigheter. Noe av pengene går til tekniske utstyr som feks. podcastutstyr for å øke digitale ferdigheter blant unge og voksne.

Podcasten har flere muligheter til å utvikles videre etter ferdig produkt. En av ideene våre er å skape en kultursti i samarbeid med Oppdalsmuseet hvor man kan høre utvalgte snutter ved hjelp av QR-kode. Den kan også brukes til formidling på besøk hos elever ved ungdomskolen og videregående, hvor vi sammenligner språket i I Dovre Sno med bøker som feks. Alle Utlendinger har lukka gardiner som i likhet med Krokann også leker seg med talespråk som skriftspråk.

Podcast er kanskje ikke nyskapende i det store bildet, men Oppdal biblioteket vil ta et langt steg i retning mot å bli et moderne bibliotek med et bredere tilbud som vil kunne nå brukergrupper vi ikke har i dag. I forbindelse med lansering av folkeverkstedet på Oppdal Bibliotek vil med podcasten styrke både den tekniske- og digitale formidlingskompetansen blant ansatte, og å inspirere flere til å ta i bruk det utstyret som vi som Folkeverksted vil ha tilgjengelig til låns.

God formidling krever god forberedelse og med midlene vi søker vil vi kunne frikjøpe bibliotekpersonale til dette prosjektet er ferdigstilt. Et lite bibliotek med tre faste ansatte er avhengig av ekstra hjelp for å kunne lage et overskuddsprosjekt av kvalitet og entusiasme uten at det går utover den daglige driften.
I tillegg til innkjøp av podcastutstyr, planlegger vi å bruke 30 timer i egenandels-tid i dette prosjektet, og ettersom kostnaden pr time er 252,40 kroner, så er vår egenandel på 7572 kr + utstyr til en sum av 16 865,- som gir en samlet sum på 24 437,-. Ytterlige detaljer kan leses i vårt budsjett.

Oppdal Bibliotek skal være et levende biblioteket som skaper originale prosjekter, og podcasten vil fungere som en digital møteplass. Forankret i våre måldokumenter vil vi kunne inkludere flere målgrupper ved å være synlig i ulike medier og skape god synergi mellom andre aktører. Og vi er skikkelig gira på prosjektet!