Den utagerende lesesirkel

Prosjekteier:Oppdal bibliotek
Samlet støtte:55 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2022

Søknad

Mål

Bibliotekaren formidler. Det er der mange andre, som også gør. Vi mærker hvordan interessen for en bestemt titel spreder sig som ringe i vandet. Ofte starter det med et medlem i en lesesirkel som får de øvrige med. De snakker så videre til andre men der er dog på sin vis tale om et lukket kredsløb.

Dette bruger vi selvfølgelig aktivt i vort formidlingsarbejde og det er denne effekt vi gerne vil forstærke. Derfor ønsker vi at lesesirklerne bliver utagerende. Ikke sådan at forstå, at vi forventer at lesesirkler terroriserer bymidten men at de deltager i mere aktiv og målrettet udadrettet formidlingsvirksomhed.

Det vil supplere bibliotekets formidlingsarbejde og skabe tilbud som vil nå bredere og dybere

Det vil også medvirke til at gøre lesesirkel-tanken mere kendt og tilgængelig for yngre og dermed sikre en rekruttering.

Beskrivelse

Oppdal folkebiblioteks arbejde er reguleret af bibliotekloven på det overordnede plan og af KF Oppdal kulturhus’ måldokument på det mere konkrete niveau. (Oppdal kommune har nemlig ikke en kulturplan og der er ikke tegn på at der vil komme en.)
Projektetet spiller dog godt sammen med folkehelseplanen, der taler om mestring, livskvalitet og meningsfuld hverdag.
"Derfor trenger vi et bredt samarbeid med både frivillig sektor og private aktører. Frivillig innsats bidrar til et mer inkluderende lokalsamfunn der flest mulig i alle aldre kan leve aktive og meningsfulle liv, det bidrar til mindre ensomhet og utenforskap gjennom å legge til rette for aktiviteter og fellesskap med andre."
Citatet er fra den nuværende folkehelseplan, som løber 2017-2021. Den nye folkehelseplan er ikke færdigskrevet men den forventes at have fokus på frivillig aktivitet og netværksbygning som helsefremmende tiltag.

I bibliotekets måldokument er formidlingen selvfølgelig nævnt som den vigtigste opgave for biblioteket og der er i måldokumenterne fra 2020 og fremover lagt særlig vægt på formidling uden for bibliotekrummet.

I første omgang gik vi i gang med den digitale formidling, blandt andet på grund af Covid19.
Vi har også to projekter, som er rettet mod ungdomsskole/videregående.
Nu ønsker vi så at supplere med en gruppe, som længe har været storbrugere: de unge pensionister.
Det er en gruppe med stor kontaktflade og vi ser den derfor som en ressource i vores formidlingsarbejde. Det vil kræve en ekstra indsats i startfasen men vi forventer at projektet kan gå over til at være et fast tilbud, som vi klarer inden for egen ramme. Det vil være et spørgsmål om vedligehold af erhvervet viden med en høj grad af sidemandsoplæring med lidt påfyld fra biblioteket.

Projektforløb:
1. Projektansvarlig (PA) deltager på møte hvor lesesirkelen behandler en bog. Her er PA med på lige fod med øvrige medlemmer af gruppen.
2. PA udarbejder en lille præsentation af forskellige metoder til at samle gruppens oplevelser og kommentarer til bogen. PA præsenterer det på et efterfølgende møte i lesesirkelen.
3. Lesesirkelen diskuterer en ny bog, gerne sammen med PA og formulerer et oplæg til en formidling af bogen.
4. Formidlingen
Selve formidlingen kan ske skriftlig men vi håber, at flere af grupperne vil være med på at formidle bøger mundtligt. Enten som små videoer eller på et arrangement.
5. Evaluering i gruppen
Formidlingen evalueres i den enkelte lesesirkel. Hvad gik bra, hvad kan gøres bedre næste gang. Liker man i det hele taget at jobbe på denne måde.

Målbare mål
Et eller to åbne formidlingsarrangementer i løbet af høsten 2022. 2-4 årlige arrangementer fra 2023 og frem.
Antal bøger formidlet af lesesirkler på vores hjemmeside og sociale media.
Udlånstal på de formidlede bøger.