Prosjektbank

Søk

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Høgskulen i Volda Biblioteket

Samlet støtte: 150 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2019, 2020

Mål: Mål for forprosjektet er å kartlegge behov og ønskjer for biblioteket som sosial kjerne i tenestetilbodet til både lokale, internasjonale og digitale studentar og tilsette ved Høgskulen i Volda