Bibliotekutvikling – engelsk

Bibliotekstrategien 2020 – 2023. Rom for demokrati og dannelse – engelsk versjon

A space for democracy and self-cultivation. National strategy for libraries 2020 – 2023.

Biblioteksloven

The Public Libraries Act