Velkommen til biblioteklederkonferansen 2020!

«Bibliotek og bærekraftige samfunn» er årets tema for biblioteklederkonferansen. Nå har påmeldingen startet!

I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for en bærekraftig utvikling frem mot 2030, som Norge slutter seg til. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Bibliotekenes arbeid er synlig i alle hovedmålene, særlig når det gjelder offentlig tilgang til informasjon, tilgang til teknologi og livslang læring. Bibliotekene befinner seg i skjæringspunktet mellom kultur, utdanning og livslang læring, folkehelse og sosialt arbeid og har med alle sine besøkende en unik mulighet til å nå ut vil befolkningen med kunnskap om bærekraftsmålene og bidra til å bygge bærekraftige samfunn.

Bærekraftsmålene er inkludert i Nasjonal bibliotekstrategi 2021-2024 og vi ønsker og reflektere rundt hvordan bibliotekene jobber og kan jobbe fremover for å styrke bærekraftige samfunn? Vi har invitert en rekke interessante foredragsholdere som vi vil dele kunnskap og erfaringer og forhåpentligvis gi oss nye tanker og inspirasjon til videre arbeid i bibliotekene for kunnskapsdeling, folkeopplysning og relevant informasjon til innbyggerne på tema. Men det vil også handle om ledelse, strategi, trender og bibliotekutvikling.

Direktør i NORAD, Bård Vegar Solhjell er vår hovedforedragsholder med en solid bakgrunn som tidligere statsråd og generalsekretær i WWF, Verdens naturfond. Videre vil både Deichman i Bjørvika og Oodi i Helsinki bli presentert som bibliotek som forandrer verden. Koronarkrisen påvirker alle. Den danske forfatteren Carsten Jensen har skrevet kronikker i media om verden etter Korona og kommer til oss for sine refleksjoner rundt dette.

Leder i NBF, Norsk bibliotekforening, Vidar Lund leder en samtale med et utvalg bibliotekledere om hva bibliotekene planlegger og konkret gjør for å bidra til bærekraftige samfunn.

Hvordan endrer forbrukeren seg under og etter en krise? Dette har trendforsker Ole Petter Nyhaug fra Opinion forsket på.

Vi er i starten på en ny nasjonalbibliotekstrategi 2021-2024. Men hva er egentlig en strategi og hvordan kan vi oppnå resultater og hvordan kommer det menneskelig aspektet inn i samhandlingen for å nå målene? Og hva skjer ved en krise? Dette vil Lene Pettersen fra Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo fortelle mer om.

Hvordan skape verdier som varer? Det vil gründer, kulturell ildsjel og kongen av Grünerløkka, Jan Vardøen dele med oss i avslutningsforedraget. Vi har ellers flere gode navn på blokka og de kommer på programmet underveis mot oktober.

Sett av datoene 21. og 22.oktober og få med deg høstens viktigste lederkonferanse på Scandic Holmenkollen Park, Oslo.