Utviklingsarbeid gjennom internasjonale prosjekter

Har dere lyst til å jobbe internasjonalt med publikumsutvikling eller kompetanseheving? EØS-midlene gir mulighet for små eller store samarbeidsprosjekter med åtte land i Sentral- og Sør- Europa.  

Tekst: Kulturrådet

EØS-midlene gir en mulighet for å prøve seg på internasjonalt arbeid i et annet land. Bibliotek og andre kulturaktører i Norge kan inngå som partnere i prosjekter med aktører i Bulgaria, Latvia, Litauen, Polen, Portugal, Romania, Slovakia og Tsjekkia. I tillegg kan partnere fra Island og Liechtenstein inngå hvis det er relevant.

Den ferske bibliotekstrategien, Rom for demokrati og dannelse omtaler EØS-midlene som en mulighet for enkle partnerskapsprosjekt som kan inngå som faglige utviklingsprosjekter.

Det kommer en rekke utlysninger denne høsten og neste år. Publikumsutvikling er et prioritert tema for utlysningene som kommer, og det er stor interesse for hvordan norske bibliotek har tatt en tydelig rolle ved å legge til rett for møteplasser og for debatt. Prosjekter kan også dreie seg om alt fra kompetansedeling, samproduksjoner av utstillinger og utvikling av formidlingsopplegg.  

Et eksempel på et prosjekt som har fått støtte til et prosjekt, er Det flerspråklige bibliotek i samarbeid med en rekke andre norske bibliotek, som så på hvordan biblioteket kan formidle kunnskap om temaer som språk, religion, politikk og seksualitet i et flerkulturelt samfunn. Prosjektet arrangerte workshops både i Norge og Polen. Les mer om prosjektet her.  

Et annet eksempel er Østfold bibliotekutvikling som gikk i samarbeid med folkebiblioteket i Ignalina i Litauen. Målet med prosjektet var å bygge nettverk og få erfaring med internasjonalt samarbeid. Folkebiblioteket i Ignalina skulle få erfaring med blant annet digitalisering av lokalhistorie. Les mer om prosjektet her.  

Prosjekter kan gjerne foregå i samarbeid med kommunen eller fylkesbibliotek.

Kulturrådet er norsk kontaktpunkt og kan veilede om ordningene og gi respons på prosjektideer. Her finner du informasjon om ordningene, og ved abonnere på informasjonsbrevet vil du bli løpende orientert om utlysninger.