Utvidelse av Norsk tesaurus for sjanger og form (ntsf)

Norsk tesaurus for sjanger og form (ntsf) er nå utvidet med formtermene fra universitets- og høgskolesektorens tesaurus Humord.

Dette betyr flere hundre nye termer i ntsf, både nye begreper og flere oppslagstermer på norsk og engelsk.

Ved å innlemme Humords formtermer i tesaurusen gir ntsf sluttbrukerne flere muligheter til å søke opp sjanger og form. Bibliotekarene får også færre verktøy å forholde seg til i registreringsarbeidet.

Humord-brukerne vil med denne sammenslåingen ta i bruk ntsf for formtermer. Formtermene i Humord dekket stort sett de samme områdene som ntsf, men hadde en bredere dekning på formtermer som er spesifikke for UH-sektoren. Humord inneholdt ikke skjønnlitterære sjangerbegreper.