Autoritetsregistre og vokabularer

Under finnes informasjon om vokabularer og kodelister som brukes i metadata. Det er hovedsakelig vokabularer forvaltet av Nasjonalbiblioteket som er inkludert, samt noen få eksterne som forvaltes av organer utenfor biblioteksektoren.

Nasjonalbibliotekets vokabulartjeneste (nbvok)

Nbvok er Nasjonalbibliotekets vokabulartjeneste, hvor kontrollerte vokabularer publiseres som åpne lenkede data i henhold til SKOS-ontologien. Det betyr blant annet at hvert begrep har en globalt unik id (URI), som entydig representerer begrepet og den informasjon som er registrert om det.

Som publiseringsplattform er valgt SKOSMOS, en applikasjon utviklet ved Nasjonalbiblioteket i Finland, spesielt designet for navigering og søk i strukturerte vokabularer.

Følgende vokabularer er tilgjengelige i nbvok:

Norsk tesaurus for sjanger og form

Tesaurus med form- og sjangerbegreper for trykt materiale og e-publikasjoner, samt for film og TV-programmer. Tesaurusen dekker både barne- og voksenlitteratur. Termene finnes på bokmål, nynorsk og delvis engelsk. De engelskspråklige termene har referanser til Library of Congress Genre and Form Thesaurus.
Tesaurusen bygger på Biblioteksentralens, Bokbasens og Nasjonalbibliotekets opprinnelige sjanger- og formlister, og blir vedlikeholdt av en gruppe med medlemmer fra disse tre institusjonene.
Forslag til nye termer eller endringer sendes ntsf@nb.no.

Mer informasjon.

Marc-kode: ntsf

Norsk tesaurus for sjanger og form

Målgrupper

To korte lister over målgrupper som kan knyttes til dokumenter: (i) Aldersbaserte målgrupper for barne- og ungdomslitteratur (ii) Spesielle målgrupper uavhengig av alder
Marc-kode: nortarget
Målgrupper

Aldersgrenser for film
Medietilsynets aldersgrenser for film
Marc-kode: nma
Aldersgrenser for film

Aldersgrenser for dataspill
System for aldersmerking av dataspill, forvaltet av Pan European Game Information (PEGI).
Marc-kode: pegi
Aldersmerking av dataspill

Verkstyper
Typologi for verk. Hver type er spesifisert ved URI, betegnelse, definisjon og omfang – på norsk og engelsk.
Verkstyper

Andre vokabularer

Nasjonalbibliotekets emnevokabular for spesialbibliografier
Termer for emner og sjangre brukt i forfatter- og spesialbibliografier (p.t. 1814-bibliografien, bibliografiene over Bjørnson, Collett, Hamsun, Solstad og Prøysen, samt bibliografiene Norsk-amerikansk samling, Norske tidsskrifter 1700-1820, Norske bøker 1519-1850 og Norsk lokalhistorisk bibliografi).
Marc-kode: norvok
Emner
Sjanger / form

Emneord for Ibsen-bibliografien
Termer for emner og sjangre brukt i Ibsen-bibliografien.
Marc-kode: ibsen
Emneord
Sjangre

Emneord for Norsk barnebokinstitutt (NBI)
NBIs emneordsliste for faglitteratur (om barnelitteratur)
Marc-kode: nbiemnfag
Emneord

Emneord for Samisk bibliografi
Termer for emner brukt i Samisk bibliografi. For sjanger- og formbegreper, se Norsk tesaurus for sjanger og form.
Marc-kode: samisk
Emneord

Emneord for Norart-bibliografien
Termer for emner brukt i bibliografien Norske og nordiske tidsskriftartikler (Norart).
Marc-kode: norart
Emneord

Landekoder (ISO 3166)
Landekoder fra ISO 3166 angir dokumenters utgivelsesland. Landekoder kan hentes fra ISO. Følg lenken Online Browsing Platform.
https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html

Språkkoder (ISO 639)
Språkkoder fra ISO 639-3 angir dokumenters språk, eventuelt også originalspråk. Språkkoder kan hentes fra SIL International.
https://iso639-3.sil.org/code_tables/639/data
Marc-kode: iso639-3

Felles autoritetsregister for personer og korporasjoner
Personer og korporasjoner som er bidragsytere til eller omtalt i materiale forvaltet av norske bibliotek. Pr. 2021: Registeret omfatter autoriteter produsert av Nasjonalbiblioteket og bibliotek i BIBSYS-konsortiet, Bokbasen og Biblioteksentralen.
Mer informasjon.
Nasjonalbibliotekets autoriteter kan høstes ved denne OAI-spørringen (+ resumptionToken)
REST-basert API (OAI eller SRU)
Marc-kode: bare

Norske bokbindstermer

Utgitt som bok: Eidsfeldt, Anne og Nina Hesselberg-Wang. Med tapp og hektering. Norsk begrepsapparat og manualer for beskrivelse av bokbind. (NB tema 9). Oslo, Nasjonalbiblioteket, 2020.
Gå direkte til deler av boken:
1. Alfabetisk liste over norske bokbindstermer, med definisjon, engelsk term, merknader, kildehenvisninger og referanse til tilsvarende begrep i Language of Bindings.
2. Metode for bindbeskrivelse: Systematisk ordliste over norske bokbindstermer, til bruk som metode for beskrivelse av bokbind.
3. Enkel bind-beskrivelse: Eksempler på og anbefalinger om enkle bindbeskrivelser i bibliotekkataloger.

RDA Registry

Offisiell norsk oversettelse av vokabularer til bruk sammen med RDA Toolkit.
RDA Registry