Utlysning av tilskudd til Digihjelpen

Kommuner utenfor sentrale strøk kan nå søke om tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til lavterskel veiledningstilbud for å øke den grunnleggende digitale kompetansen i befolkningen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lyser ut engangsstøtte på til sammen 2 millioner kroner til kommuner utenfor sentrale strøk med sentralitetsindeks fra 4 til 6.

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for etablering av et lavterskel veiledningstilbud hvor personer med liten eller ingen digital kompetanse kan få hjelp og veiledning. Veiledningstilbudet, kalt Digihjelpen, skal gi innbyggerne som har behov for det mulighet til  å tilegne seg grunnleggende digital kompetanse.

Hele utlysningsteksten og søknadsskjema finner dere på departementets nettside

Søknadsfristen er mandag 6. desember

SSBs sentralitetsindeks

Bakgrunn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i flere år utlyst tilskudd rettet mot etablering av Digihjelpen-tilbud i kommunene. Arbeidet med Digihjelpen skjer i et samarbeid med KS. KS har publisert en netthåndbok som en hjelp til kommuner som ønsker å utvikle eller videreutvikle et fast veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for sine innbyggere. Her kan den ansvarlige i kommunen finne tips og råd om etablering av utvikling av et kommunalt veiledningstilbud, se www.digihjelpen.no

Hos de som har mottatt tilskudd tidligere år har folkebibliotekene i stor grad vært involvert i kommunenes veiledningstilbud. Les mer her.