Tilbud om videreutdanning for ansatte i folkebibliotek: «Åpen forskning og vitenskapelig kommunikasjon»

illustrasjon med teksten: Ny viderutdanning. Åpen forskning og vitenskapelig kommunikasjon i folkebibliotek. søk innen 15. juni

Hva med å ta videreutdanning til høsten? OsloMet tilbyr deltidsstudium i søking og formidling av kilder i vitenskapelig kunnskap. Fristen for å søke er 15. juni

Studiet lærer deg å bli tryggere i rollen som veiviser i den store mengden forskningsbasert kunnskap som er åpent tilgjengelig for allmennheten.

Det er bibliotekarutdanningen ved OsloMet som nå har utarbeidet et nytt nettstudium som retter seg mot deg som jobber i folkebibliotek, og første løp går høsten 2024.

Studiet er nettbasert, og arbeidsformene veksler mellom videoforelesninger, nettdiskusjoner, seminarer og selvstudium. Det er to individuelle arbeidskrav: et framlegg av en kortere innlegg med diskusjon, og en individuell oppgave, i tillegg til hjemmeeksamen. Ellers er det ingen obligatoriske aktiviteter.

Du tar studiet på deltid og fullført studie gir deg 10 studiepoeng, i tillegg til kompetanse du kan bruke direkte i arbeidshverdagen din.

Høres dette interessant ut? Du finner mer informasjon om studiet på OsloMet sine nettsider:

Del av prosjekt

Nettstudiet «Åpen forskning og vitenskapelig kommunikasjon i folkebibliotek» er en del av prosjektet «Kompetanseløft for formidling av forskingsbasert kunnskap i folkebibliotek»

Prosjektet er et samarbeid mellom OsloMet og fylkesbibliotekene i Norge og støttes av Nasjonalbiblioteket.