Aktiv formidling

Tett samarbeid mellom bibliotek og institusjon

Markering av Read Hour fredag 8. september 2023, hvor Anneli Tandy og Tor Holmstad fra Harstad bibliotek besøkte Slottet sykehjem med høytlesing og allsang
Markering av Read Hour fredag 8. september 2023, hvor Anneli Tandy og Tor Holmstad fra Harstad bibliotek besøkte Slottet sykehjem med høytlesing og allsang

I Harstad har Aktiv formidling rettet mot personer i institusjoner og deres pårørende gitt mennesker på institusjoner og deres pårørende større utbytte av litterære opplevelser.

Formidlingsarrangementer og kuratering av boksamlinger til
institusjonene

Gjennom et tiltak som går ut på å styrke formidlingskompetansen til pårørende og ansatte på institusjoner har Harstad bibliotek ønsket å:

  • gi beboere på institusjoner økt livskvalitet og stimulering gjennom høytlesing, bilder og allsang.
  • gjøre beboerne, pårørende og ansatte på institusjonene oppmerksom på bibliotekets tilbud, et tilbud som gjelder for personer som selv ikke er i stand til å oppsøke folkebiblioteket fysisk.  

Å styrke formidlingskompetansen ble gjort gjennom arrangementer der de presenterte litteratur og digitale ressurser for de fremmøtte.

En Power Point-presentasjon viste hvordan man kan bruke litteratur med bilder som utgangspunkt for samtaler med eldre. Dette er spesielt viktig i de tilfellene der de eldre ikke er mottakelig for høytlesning i tradisjonell forstand, for eksempel demente. Bildene blir hovedfokus, men korte tekster hjelper også som samtalestarter.

I tillegg fikk de involverte bokdepot som kurateres av Harstad bibliotek. Hver tredje måned kommer representanter fra Harstad bibliotek og bytter ut depotsamlingen med nye bøker.

Tett samarbeid mellom bibliotek og institusjon

Tiltaket har bidratt til et tettere samarbeid mellom Harstad bibliotek og to av kommunens sykehjem, Slottet og Bergsodden. Samarbeidet har ført til at begge sykehjemmene har bokdepot som byttes ut jevnlig, samt at ansatte fra Harstad bibliotek har lesestunder, allsang og litteraturformidling til beboere og pårørende.

Tiltaket har også gjort ansatte på sykehjemmene mer bevisste på bibliotekets tilbud, og de kan nå formidle litteraturønsker til biblioteket på vegne av beboerne. Dette styrker eldreinstitusjonenes status som livsgledehjem.

Overkommelig tiltak som gir mye igjen

Harstad bibliotek vil absolutt anbefale andre kommuner å etablere samarbeid mellom folkebibliotek og institusjoner som, for eksempel, sykehjem. Dette er et overkommelig tiltak som krever forholdsvis lite ressurser, men noe personalressurser må påregnes. Tiltaket gir svært mye igjen for innsatsen i form av økt livskvalitet for beboerne.

 ‘Gjennom prosjektet har vi utviklet et program som ikke kun kan brukes på sykehjem, men med små justeringer også kan brukes for andre målgrupper, som barn, personer med innvandrerbakgrunn, leseombud, med flere!’

Tor Holmstad, biblioteksjef

Søk midler til å etablere tilsvarende tilbud

Nasjonalbibliotekets midler til aktiv formidling kan benyttes til tiltak som andre har gjennomført tidligere. Dette innebærer at du kan søke om midler til å gjennomføre Aktiv formidling rettet mot personer i institusjoner og deres pårørende selv, eller lage deg din egen vri. 

Harstad bibliotek har laget en mal for hvordan man kan gjennomføre et formidlingsarrangement. Med små justeringer kan du benytte den til andre målgrupper. De har også lagt ved power-pointen de brukte i sin formidling.

Her er søknaden og sluttrapporten fra tiltaket, program og ppt som kan danne utgangspunkt for andre bibliotek som ønsker å etablere et tilsvarende tilbud.