Strategisk råd er utnevnt

Nasjonal bibliotekstrategi skal gjennomføres mellom 2020 – 2023, og strategisk råd skal rådgi Nasjonalbiblioteket i arbeidet.

Rådet består av 15 bibliotekledere utnevnt av nasjonalbibliotekaren. Rådet skal bidra til at Nasjonalbiblioteket fører en god, regelmessig og samordnet dialog med bibliotekene i strategiperioden.

Rådet består av følgende medlemmer:

Anette Kure, Sarpsborg
Anna Løken, Høgskolen i Innlandet
Anne Torill Stensberg, Stavanger
Bodil B. Breivikås, Verdal
Heidi Hovemoen, Viken
Henriette Stolz, Skien
Hildegunn Hestnes, Trøndelag
Johanne Raade, UIT, Norges arktiske universitet
Jorun Systad, Sunnfjord
Knut Skansen, Oslo
Per Olav Sanner, Hamar
Randi Lundvall, Gjerstad
Rune Stordahl, Farsund
Siri Tidemann Naalsund, Asker
Sonja Kristin Granaas, Alta